Bilder

Antal aborter i Västerbotten januari - juni 1999-2009

2009-09-30 17:51 CEST Ja till Livet

Joystick-hyvel, CAT140M

2008-01-10 09:00 CET Svevia Vägverket Produktion är första entreprenören i Europa som investerat i en rattlös hyvel som styrs med joystick. Det var den goda arbetsmiljön för hyvelförare som gjorde att valet föll på just CAT140M som betraktas ligga i tekniska framkant. Vägverket Produktion har 2000 mantimmar per hyvel och är angelägna om att undvika belastningsskador och skapa en bra arbetsmiljö.