Pressmeddelanden

Avtal mellan HSB Malmö och Bjurfors

2014-07-07 14:22 CEST Bjurfors AB Sedan 1 juli erbjuds alla HSB Malmös medlemmar som säljer sin bostad via Bjurfors ett förmånligt pris. Avtalet innebär även att Bjurfors erbjuder alla bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö hjälp med uthyrning av lokaler.

2014-07-07 09:29 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan. Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen.

2014-07-02 16:42 CEST Båstads kommun Med start nästa vecka får Båstads kommun nya miljövänliga bilar. Det blir 15 laddhybrider, fyra gasbilar och två elbilar som ersätter äldre fordon fordon som har gjort sitt i kommunens tjänst. Dessutom öppnar Båstads Kommun sin nya miljövänliga bilpool för allmänheten kvällar och helger.

Införande av vattenmätare för företag i Båstad

2014-07-01 15:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Under hösten kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

Respektera gällande bevattningsförbud i Båstads kommun - 15 % reducerad vattenproduktion

2014-06-27 14:30 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde NSVA denna och en närliggande brunn under torsdagskvällen. Detta medför att vattenproduktionen minskar med ca 15 procent i ett redan ansträngt Båstad. Det är därför extra viktigt att spara på vattnet och respektera gällande bevattningsförbud.

2014-06-26 20:05 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA brunnen under torsdagskvällen.

2014-06-25 15:33 CEST Båstads kommun Båstads kommun är Sveriges 37’e bästa Miljökommun, enligt tidningen Miljöaktuellt som varje år jämför landets kommuner. Det innebär en klättring på inte mindre än 183 placeringar jämfört med förra årets mätning.

2014-06-05 11:44 CEST Båstads kommun Vid skolavslutningen ökar risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Men forskningen visar tydligt att föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion. I samband med att nätterna blir varmare ökar dock behovet av fler vuxna i rörelse på ”stan”.

Nu kopplas fibernäten i södra Sverige ihop

2014-06-03 14:19 CEST Bjäre Kraft Åtta starka stadsnät går nu samman och skapar förutsättningar för snabbare internetkommunikation mellan ett 30-tal kommuner i södra Sverige. Nu blir det lika enkelt för företag att kommunicera mellan stadsnäten som inom dem.

Doggybagkampanj får pris från Avfall Sverige

2014-05-23 10:19 CEST NSR AB Rädda matresterna! Det var uppmaningen i den kampanj NSR, Nårab samt renhållningen för Ängelholm och Höganäs genomförde i höstas för att uppmärksamma det onödiga matsvinnet. Nu har doggybagkampanjen fått pris för bästa svenska projekt av Avfall Sverige.