Bilder

Investerar i elnäten

2015-01-23 08:20 CET Öresundskraft Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft, framför fördelningsstationen i Billesholm. Stationen ska upprustas för 25 miljoner kronor under 2015 och är ett av många investeringsobjekt i Öresundskrafts plan för att förstärka elnätet.

Solar Park Helsingborg

2014-12-30 08:20 CET Öresundskraft Nu kan privatpersoner och företag köpa andelar i det som kan bli Sveriges största solcellsanläggning: Solar Park Helsingborg. Bilden är ett fotomontage.

Internationellt intresse 1

2014-12-28 13:30 CET Öresundskraft Vos Logistics, ett av Europas största vägtransportföretag, har provtankat flytande biogas på Öresundskrafts nybyggda kallgasmack i Helsingborg.

Internationellt intresse 2

2014-12-28 13:30 CET Öresundskraft Kallgasmacken i Helsingborg har goda förutsättningar att bli en del i Vos Logistics planering vid internationella transporter.

Internationellt intresse 3

2014-12-28 13:30 CET Öresundskraft Biogas nedkyld till -162 grader kan ersätta diesel som bränsle i tunga fordon och spara utsläpp av koldioxid. Här strömmar det flytande bänslet in i lastbilens islolerade tank.

Skärper upphandlingskraven

2014-12-17 13:45 CET Öresundskraft Öresundskraft vill skärpa kraven på anställningsvillkor i sina offentliga upphandlingar, en fråga som blivit aktuell i samabnd me dragningen av fiber till villor i Helsingborg.

Kallgasmack 4

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Tommy Nordberghs åkeri kör för ICA och Skånemejerier, här med en Volvo FM Methandiesel som körs på flytande biogas.

Kallgasmack 1

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Med kapacitet att leverera 100 GWh fordonsgas och flytande biogas är Öresundskrafts gastankstation i Helsingborg den största i sitt slag i Sverige. Den finns på Hjortshögsvägen 7, strategiskt placerad invid den trafiktunga E4/E6 och nås enkelt via avfart 29.

Kallgasmack 3

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Att köra på flytande biogas kräver att lastbilen utrustas med en isolerad specialtank. Bränslesystem och motor i övrigt är i princip detsamma som för diesel. Energiinnehållet i gasen (vätskan) är högt, 1 kilo LBG motsvarar 1,38 liter diesel. Vid optimala förhållanden tar en LBG-tankning kortare tid än att tanka diesel. Thomas Svensson från Viebkes Åkeri i Helsingborg visar hur tankning går till.

Kallgasmack 2

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Biogasen, eller mer korrekt vätskan, håller -162 ̊C när den levereras till kallgasmacken. Här kyls aggregaten ner vid lossning. Det är fukt i den omgivande luften som kondenserar; det är alltså ofarlig dimma som syns.