Bilder

Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme

Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme

2016-06-10 08:20 CEST

Andrew Briggs, energikundsansvarig och Sébastien Danneels, teknisk chef för fjärrvärmeutbyggnaden i engelska Stoke-on-Trent, besökte nyligen Öresundskraft för att höra mer om Prisdialogen och prissättning av fjärrvärme.

Ren vinst för miljön

Ren vinst för miljön

2016-06-09 08:55 CEST

Med gas i tanken minskar utsläppen av växthusgaser rejält.

Kranvatten

Kranvatten

2016-03-24 11:40 CET

Solklart med solceller

Solklart med solceller

2016-03-24 10:55 CET

Diedrik Fälth valdes i mars 2016 till ny ordförande i Solar Region Skåne. Han är till vardags energiingenjör på Öresundskraft och har under lång tid arbetat med bland annat energikartläggningar och solceller.

Fjärrvärme från Öresundskraft

Fjärrvärme från Öresundskraft

2012-04-23 12:30 CEST

Lokala entreprenörer

Lokala entreprenörer

2012-04-03 14:15 CEST

Dragningarna av fjärrvärmeledningar för att ansluta Filbornaverket med resten av Helsingborgs fjärrvärmenät har kostat runt 80 miljoner kronor. Merparten av arbetena, främst mark- och svets, har gått till lokalt verksamma firmor.

Mot Rosengården

Mot Rosengården

2012-04-03 14:15 CEST

Från pumpstationen vid Österleden i Helsingborg dras under vår och försommaren 2012 fjärrvärmeledningar parallellt med Filbornavägen mot Rosengården som skymtar till vänster i bild.

Pressbild - Kim Olsson

Pressbild - Kim Olsson

2012-04-03 09:24 CEST

Öppna nät och stärkt kundinflytande

Öppna nät och stärkt kundinflytande

2012-02-10 10:29 CET

Tillsammans med tio andra energibolag lanserade Öresundskraft den 10 februari 2012 tre initiativ för att öppna fjärrvärmenäten, öka kundernas makt och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Ishål

Ishål

2012-01-25 15:15 CET

I ett antal såna här hål ska förankringsbultar sitta för att fixera ångturbinen. Inte så lätt när de är fulla av is, som dessbättre gick att avlägsna.