Bilder

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

2016-09-15 08:20 CEST

Öresundskraft investerar stora belopp i sina elnät, runt 130 miljoner kronor årligen. För närvarande pågår en modernisering och förstärkning av Helsingborgs elnät som bland annat innebär att spänningen i mellanspänningsnätet höjs från 6 kV till 11 kV. Det minskar behovet av transformering och ger mindre överföringsförluster.

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

2016-09-15 08:20 CEST

De nya transformatorerna till fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg lyftes inte på plats. Istället användes en "glidbana" av stålbalkar i kombination med hydraulik.

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

2016-09-15 08:20 CEST

Hållplatsen är namnet på en helt ny fördelningsstation som Öresundskraft byggt i Helsingborg. Den ska ersätta tre gamla stationer som på sikt ska rivas och ge plats för bland annat bostäder.

Helsingborgs elnät får nya muskler (1)

Helsingborgs elnät får nya muskler (1)

2016-09-15 08:20 CEST

September 2016. En ny, 50 ton tung transformator har lämnat lastbilen och är på väg in i fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg. Där ska den se till att helsingborgarna får stabil och säker el under många år framåt.

Kajsa Lilius, en av åtta riksexperter hos SVK

Kajsa Lilius, en av åtta riksexperter hos SVK

2016-08-29 10:00 CEST

Kajsa Lilius på Öresundskraft deltar i arbetet med att utveckla en tjänstehubb för morgondagens elhandel. Hubben ska göra det enklare för svenska och på sikt nordiska elkunder.

Kontroll av brunn

Kontroll av brunn

2016-08-23 13:31 CEST

NSVA jobbar för fullt med att hitta källan till de tarmbakterier som har upptäckts i dricksvattnet i delar av Helsingborg och Höganäs kommun. Detta är en av flera brunnar som kontrollerades under tisdagen.

Fjärrvärmepriset i stort sett stilla

Fjärrvärmepriset i stort sett stilla

2016-06-29 08:20 CEST

Småhusägare från Helsingborg och Ängelholm som talat fjärrvärmepris med Öresundskraft. Fr. v: Sven-Bertil Nicklasson, Calle Bengtsson, Lennart Karlsson, Arne Svensson, Kaj Persson, Karl-Axel Pettersson, Jen Lindkvist, Dorte Staffeldt, Kenneth Lantz, Anders Jansson, Helene Elwing.

Minskade utsläpp från fjärrvärme

Minskade utsläpp från fjärrvärme

2016-06-27 09:30 CEST

Under 2015 ökade leveranserna av fjärrvärme till svenska kunder - men utsläppen minskade.

Mer biogas om villaägaren vill

Mer biogas om villaägaren vill

2016-06-26 08:20 CEST

Elbilspoolen flyttas 4

Elbilspoolen flyttas 4

2016-06-14 08:20 CEST

14 400 mil. Så många mil har solen skänkt till de tre elbilarna under solcellstaket.