Bilder

Per Carlsson - Produktspecialist Plåt

2015-02-25 14:38 CET Damstahl Produktspecialist Plåt och Account Manager

Dubbel kraft till Utvälinge - Rannestig o Östlund

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft och Jenny Östlund, en av Öresundskrafts projektledare för moderniseringen av elnätet i Ängelholm-Utvälinge-Sandåkra. Här framför en av de nybyggda nätstationerna i området. Nätstationen transformerar ner spänningen från 11 000 volt till 400 volt.

Dubbel kraft till Utvälinge - naturskydd

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Flera av ekarna vid Vegeholms gods är lika gamla som slottet, 600 år. Stor hänsyn togs till träden under borrning och schaktning för markkabeln. Ekarnas skyddsområde markerades av trädkronans utbredning med ett tillägg på tio meter runtom, allt för att inte skada rötterna vid arbetet.

Dubbel kraft till Utvälinge - luftledning

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Den här bilden visar ett av problemen med de gamla luftledningarna - de gick genom tät skog. Det orsakade avbrott vid stormar och krävde underhåll och röjning. De nya nedgrävda kablarna är både säkrare och kräver mindre underhåll. Markkablarna går dock inte i skogen utan följer vägarna för att inte skadas av trädrötter.

Dubbel kraft till Utvälinge - markledning

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Från Sandåkra har strömmen tidigare gått till Vegeholm via en luftledning. Den är nu borta och har ersatts av en 3,5 km lång nedgrävd kabel. Ännu syns spåret efter grävningen (till höger i bild) men det försvinner snabbt.

Återvunnen energi värmer bäst

2015-02-18 08:20 CET Öresundskraft Öresundskrafts redovisning av fjärrvärmens miljövärden 2014 visar att 96 procent av fjärrvärmeproduktionen kom från restvärme, spill och avfall. På Filbornaverket, som återvinner energi ur avfall, återvinns till och med restvärmen i rökgaserna. Bilden från Filbornverkets rökgasreningsdel.

Kullanet 2015

2015-02-13 08:20 CET Öresundskraft Med stor scen, DJ, shower, ljusteknik och 620 datorspelande ungdomar blir Kullalanet 2015 en fest för alla sinnen.

Kullanet 2015

2015-02-13 08:20 CET Öresundskraft Harald Ericsson är teknik- och marknadsansvarig för Kullalanet, Skånes största datorspelsevenemang. Harald är en av de fyra killar som drog igång Kullalanet år 2013.

Kullalanet 2015

2015-02-13 08:20 CET Öresundskraft Kullalanet 2015 bjuder på turneringar i i League of Legends, Counterstrike och Minecraft.

App ger koll på energin

2015-02-09 08:20 CET Öresundskraft Öresundskrafts Kraft-o-meter är en mobil applikation som ger el- och fjärrvärmekunder i Öresundskrafts nät koll på användningen av el och fjärrvärme.