Bilder

Triss i rör ger mindre störningar 2

Triss i rör ger mindre störningar 2

2016-05-18 08:40 CEST

En ny vattenledning från NSVA har lagts i botten på schaktet och täcks. Ovanpå läggs en ny fjärrvärmeledning och sist rör för framtida dragning av fiberkabel. Fredrik Andersson från Akea övervakar.

Triss i rör ger mindre störningar 3

Triss i rör ger mindre störningar 3

2016-05-18 08:40 CEST

Tack vare samförläggning av vatten-, fjärrvärme- och rör för framtida fiberdragning slipper de boende på Runristargatan 1-73 i Helsingborg att se såna här schakt mer än en gång.

Triss i rör ger mindre störningar 1

Triss i rör ger mindre störningar 1

2016-05-18 08:40 CEST

Göran Nilsson, projektledare vid Öresundskraft, har en grannlaga uppgift med att samordna och planera arbetena när vatten-, fjärrvärme- och fiberledningar samförläggs på Runristargatan i Helsingborg.

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 4

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 4

2016-04-06 13:30 CEST

På underlaget som lämnats för en rivningsansökan framgår vilka delar som ska rivas.

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 5

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 5

2016-04-06 13:30 CEST

Utsikt från luftgången. I hörnet syns fördelningsstation Syrien som även den ska rivas; den ska ersättas av den nya fördelningsstationen Hållplatsen.

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 2

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 2

2016-04-06 13:30 CEST

Fredrik Andersson, anläggningsingenjör på Öresundskraft, uppe på luftgången som ska rivas. "Det blir en bättre vy mot hamnområdet för söderborna" menar Fredrik.

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 1

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 1

2016-04-06 13:30 CEST

Den gamla bränslemottagningsbyggnaden till höger, luftgången och askhuset i mitten ska rivas. En mindre transformatorbyggnad ska uppföras på platsen för mottagningshallen.

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 3

Delar av fjärrvärmecentral Israel rivs 3

2016-04-06 13:30 CEST

Fjärrvärmecentralen Israel fick sitt namn efter kvarteret. Här har eldats med många olika bränslen: kol, säd, plastpellets, olivkärnor...

Kranvatten

Kranvatten

2016-03-24 11:40 CET

Solklart med solceller

Solklart med solceller

2016-03-24 10:55 CET

Diedrik Fälth valdes i mars 2016 till ny ordförande i Solar Region Skåne. Han är till vardags energiingenjör på Öresundskraft och har under lång tid arbetat med bland annat energikartläggningar och solceller.