Bilder

Minskade utsläpp från fjärrvärme

Minskade utsläpp från fjärrvärme

2016-06-27 09:30 CEST

Under 2015 ökade leveranserna av fjärrvärme till svenska kunder - men utsläppen minskade.

Elbilspoolen flyttas 4

Elbilspoolen flyttas 4

2016-06-14 08:20 CEST

14 400 mil. Så många mil har solen skänkt till de tre elbilarna under solcellstaket.

Elbilspoolen flyttas 3

Elbilspoolen flyttas 3

2016-06-14 08:20 CEST

En bild från elbilspoolens gamla plats vid Dunkers kulturhus i Helsingborg. Diedrik Fälth, solcellsexpert vid Öresundskraft och Per Lundgren, elbilsexpert, var drivande bakom lösningen.

Elbilspoolen flyttas 1

Elbilspoolen flyttas 1

2016-06-14 08:20 CEST

Efter drygt fyra års tjänst vid Dunkers kulturhus i Helsingborg, flyttas den solcellsdrivna laddstationen till parkeringen söder om Knutpunkten. Här monteras taket på sin nya plats.

Elbilspoolen flyttas 2

Elbilspoolen flyttas 2

2016-06-14 08:20 CEST

Elbilspoolen i Helsingborg är framgångsrik och växer. Vid utgången av 2015 fanns 324 medlemmar, 18 procent fler än året innan. Enkelhet och tillförlitlighet är hemligheten.

Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme

Svenskt ljus på engelsk fjärrvärme

2016-06-10 08:20 CEST

Andrew Briggs, energikundsansvarig och Sébastien Danneels, teknisk chef för fjärrvärmeutbyggnaden i engelska Stoke-on-Trent, besökte nyligen Öresundskraft för att höra mer om Prisdialogen och prissättning av fjärrvärme.

Ren vinst för miljön

Ren vinst för miljön

2016-06-09 08:55 CEST

Med gas i tanken minskar utsläppen av växthusgaser rejält.

Danska elhandelssförluster utredda

Danska elhandelssförluster utredda

2016-05-26 11:40 CEST

Revisionsfirman PwC har på Helsingborg stads uppdrag utrett elhandelsförlusterna i Öresundskrafts helägda dotterbolag Helia Energisalg A/S.

Triss i rör ger mindre störningar 2

Triss i rör ger mindre störningar 2

2016-05-18 08:40 CEST

En ny vattenledning från NSVA har lagts i botten på schaktet och täcks. Ovanpå läggs en ny fjärrvärmeledning och sist rör för framtida dragning av fiberkabel. Fredrik Andersson från Akea övervakar.

Triss i rör ger mindre störningar 3

Triss i rör ger mindre störningar 3

2016-05-18 08:40 CEST

Tack vare samförläggning av vatten-, fjärrvärme- och rör för framtida fiberdragning slipper de boende på Runristargatan 1-73 i Helsingborg att se såna här schakt mer än en gång.