Nyheter

Så lätt tankar du vatten på NSVAs nya vattentankstationer

Så lätt tankar du vatten på NSVAs nya vattentankstationer

2016-03-21 16:14 CET

Nu har första företaget hämtat vatten från NSVAs vattentankstation i Helsingborg. Entre...

​NSR i topp med miljövänlig avfallshantering och låga avgifter

​NSR i topp med miljövänlig avfallshantering och låga avgifter

2016-02-01 10:00 CET

Fyra av NSR:s sex ägarkommuner hamnar i topp 5 när Avfall Sverige rankar Sveriges bästa...

Ledningsinspektion från helikopter

Ledningsinspektion från helikopter

2016-01-28 08:30 CET

Öresundskraft letar stormskador på ledningar från helikopter - uppmanar djurägare att h...

53 veckor i kalendern - så påverkas sophämtningen vid årsskiftet

53 veckor i kalendern - så påverkas sophämtningen vid årsskiftet

2015-12-16 10:00 CET

​I år är det 53 veckor. Då blir det två udda veckor på rad vid årsskiftet, vecka 53 och...

På uppdrag i underjorden

På uppdrag i underjorden

2015-11-11 08:00 CET

Något är inte som det ska med en pumpstation ute i Fleninge. Avloppsteknikern Jerry Stj...

Lågflygande helikopter inspekterar ledningar

Lågflygande helikopter inspekterar ledningar

2015-10-20 08:20 CEST

Öresundskraft inspekterar elledningar från helikopter - flyger försiktigt men uppmanar ...

Vattnet inom NSVA under gränsvärdet för fluor

Vattnet inom NSVA under gränsvärdet för fluor

2015-08-12 12:00 CEST

Fluorhalten i allt dricksvatten inom NSVA är under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1,5 ...

Risk för översvämning vid kraftiga sommarregn - råd från NSVA

Risk för översvämning vid kraftiga sommarregn - råd från NSVA

2015-07-08 13:00 CEST

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträn...

Nya gasfacklor på Öresundsverket, Ekebro reningsverk och Nyvångsverket

Nya gasfacklor på Öresundsverket, Ekebro reningsverk och Nyvångsverket

2015-06-15 08:00 CEST

Många har sett gasfacklan på Öresundsverket, reningsverket i Helsingborg, och undrat va...

Seminarium om framtidens avloppssystem samt prisutdelning i "Blackwater & Food Waste challenge" på Dunkers idag

Seminarium om framtidens avloppssystem samt prisutdelning i "Blackwater & Food Waste challenge" på Dunkers idag

2015-04-22 08:00 CEST

Idag håller IWA Sverige (International Water Association) ett seminarium på Dunkers kul...