Dokument

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

2016-04-29 13:41 CEST

I årsredovisningen får du en bild av hur intäkter, kostnader och investeringar är förde...

Affisch kretsloppstävlingen 2016

Affisch kretsloppstävlingen 2016

2016-02-01 12:38 CET

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

2015-11-16 08:08 CET

En A3-stor affisch att skriva ut och sätta upp på toaletten.

Beslut från Datainspektionen

Beslut från Datainspektionen

2015-07-06 14:14 CEST

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - VA SYDs personuppgiftsbehandling inom ...

Vi saknar ditt matavfall

Vi saknar ditt matavfall

2014-05-13 16:48 CEST

Certifikat Intertek

Certifikat Intertek

2013-12-17 07:00 CET

Hållbart vatten nr 2, 2013

Hållbart vatten nr 2, 2013

2013-06-03 17:14 CEST

Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

2013-01-23 15:32 CET

Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan ren...