Dokument

Beslut från Datainspektionen

2015-07-06 14:14 CEST VA SYD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - VA SYDs personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten.

Pressinbjudan Världsvattendagen 2015

2015-03-20 07:00 CET VA SYD

Vi saknar ditt matavfall

2014-05-13 16:48 CEST VA SYD

Kretsloppstävling_årskurs 4-6_Mitt Vatten_2014

2014-03-17 09:52 CET VA SYD

Certifikat Intertek

2013-12-17 07:00 CET VA SYD

Hållbart vatten nr 2, 2013

2013-06-03 17:14 CEST VA SYD Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

2013-01-23 15:32 CET VA SYD Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan reningsverk, årstider samt mikroorganismer. Generellt kan en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna ses efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månader.

Hållbart vatten, nr 1 2012

2012-12-17 11:42 CET VA SYD

VA SYDs årsredovisning 2010

2011-04-01 10:00 CEST VA SYD

VA SYDs årsredovisning 2009

2010-04-05 10:00 CEST VA SYD