Pressmeddelanden

​Gällivare kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

2014-11-26 08:20 CET SYNA AB Näringslivet växer i Gällivare. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Norrbottens län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Samarbetsavtal vinner laga kraft

2014-05-07 17:04 CEST Gällivare kommun Samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB som undertecknades den 10 april 2012 har nu vunnit laga kraft. Kommunfullmäktiges beslut att anta avtalet överklagades, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Målande framtidsbilder

2014-04-14 14:44 CEST Gällivare kommun

Vinnande koncept för Silfwerbrandshöjden

2014-04-11 15:04 CEST Gällivare kommun Som ett led i bostadsbyggandet i Gällivare har kommunen bjudit in till anbudsgivning av förslag på hur området Silfwerbrandshöjden kan utvecklas med nya bostäder. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har nu utsett ett vinnande förslag från företaget Baxis HB.

2014-04-03 15:42 CEST Axel Johnson AB Axel Johnson International förvärvar majoriteten av aktierna i Gisab - Gällivare Industriservice AB. Företaget kommer att ingå i affärsområdet AxIndustries, som levererar tjänster, kullager och transmissioner till industriella kunder i Norden.

Utvecklingsplan östra Malmberget

2014-02-24 10:33 CET Gällivare kommun Gällivare är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. I takt med gruvbrytningens utveckling kommer större delen av Malmberget avvecklas i olika etapper. Östra Malmberget är den delen av samhället som blir kvar och som kommunen nu kommer att utveckla tillsammans med de boende i området och LKAB.

Veidekke och Euromining AB tar gemensam stororder från LKAB

2013-12-09 11:00 CET Veidekke i Sverige Svenska Euromining och Veidekke Entreprenad (region Tunnel & Bergrum) har gemensamt tagit hem en stororder från LKAB med ett totalt ordervärde på ca 500 mkr SEK. Avtalet löper under 3 år, varav ca 200 mkr utgör en option som avropas i steg.

Etnisk diskriminering vardag för unga samer

2013-01-29 09:01 CET Umeå universitet Utsatthet och dålig behandling hör till vardagen för unga vuxna samer och för samiska skolbarn, skriver psykolog Lotta Omma i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 5 februari.

Gällivare blir Best Western Hotels nordligaste destination

2012-10-19 14:52 CEST Best Western Scandinavia Den 17 december 2012 utökas Best Western-kartan med ytterligare en destination - Gällivare - i och med att BEST WESTERN Liza Hotell blir medlem i Sveriges största hotellkedja.

2012-01-19 08:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Om du tar hand om din munhälsa blir du pussäker, och kan spara pengar hos tandläkaren. Dålig andedräkt beror till 90 procent på hur din mun mår. Följ några enkla råd så blir du pussäker, även när du äter läkemedel som ger muntorrhet.