Pressmeddelanden

Gällivare kommun får pris för Bästa Tillväxt 2015

2015-11-04 08:04 CET SYNA AB Gällivares företag har den bästa tillväxten i Norrbottens län. Kommunen vinner kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt – för andra året i rad.

2015-08-14 21:00 CEST Nextjet Nextjet har dragit tillbaka sina anmälningar till Trafikverket för att få bedriva linjetrafik på kommersiell basis från och med 26 oktober. Beslutet grundar sig i att Nextjet inte bedömer det som hållbart med två aktörer på sträckorna där den ena opererar med jetflygplan.

​Miljonsatsning på tillväxtföretag i Norra Sverige

2015-06-25 08:08 CEST Almis mediarum Över 30 miljoner kommer att satsas på småföretagare i Norr- och Västerbotten genom Almiprojektet Triumf. Projektet som pågår mellan 2015 och 2018 finansieras av EU:s regionala strukturfond, Almi, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Nu abonnerar 2/3 av Sveriges kommuner på inlästa läromedel!

2015-06-03 12:45 CEST Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB Många kommuner väljer att investera i sina elever med läs- och skrivsvårigheter och ge dem möjligheten att lyssna sig till kunskap. En inkluderande undervisning står högt på dagordningen, vilket är mycket glädjande.

​Gällivare kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

2014-11-26 08:20 CET SYNA AB Näringslivet växer i Gällivare. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Norrbottens län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Samarbetsavtal vinner laga kraft

2014-05-07 17:04 CEST Gällivare kommun Samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB som undertecknades den 10 april 2012 har nu vunnit laga kraft. Kommunfullmäktiges beslut att anta avtalet överklagades, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Målande framtidsbilder

2014-04-14 14:44 CEST Gällivare kommun

Vinnande koncept för Silfwerbrandshöjden

2014-04-11 15:04 CEST Gällivare kommun Som ett led i bostadsbyggandet i Gällivare har kommunen bjudit in till anbudsgivning av förslag på hur området Silfwerbrandshöjden kan utvecklas med nya bostäder. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har nu utsett ett vinnande förslag från företaget Baxis HB.

2014-04-03 15:42 CEST Axel Johnson AB Axel Johnson International förvärvar majoriteten av aktierna i Gisab - Gällivare Industriservice AB. Företaget kommer att ingå i affärsområdet AxIndustries, som levererar tjänster, kullager och transmissioner till industriella kunder i Norden.

Utvecklingsplan östra Malmberget

2014-02-24 10:33 CET Gällivare kommun Gällivare är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och låg arbetslöshet. I takt med gruvbrytningens utveckling kommer större delen av Malmberget avvecklas i olika etapper. Östra Malmberget är den delen av samhället som blir kvar och som kommunen nu kommer att utveckla tillsammans med de boende i området och LKAB.