Bilder

Kompetenssatsning i digitalt ledarskap

Kompetenssatsning i digitalt ledarskap

2016-12-14 09:58 CET

Förskolechefer och skolledare har deltagit på utbildningen med fokus på digital kompetens och digitaliseringens möjligheter.

Stranger Things Halloween Party Bow Down Crew

Stranger Things Halloween Party Bow Down Crew

2016-11-04 11:10 CET

Bow Down Dance Academy på Stranger Things Halloween Party / Moriska Paviljongen

För sjunde året i rad kammar Hotell Statt i Hässleholm hem det åtråvärda priset

För sjunde året i rad kammar Hotell Statt i Hässleholm hem det åtråvärda priset

2016-09-27 07:55 CEST

Hotellet är bäst i hotellkedjan Sweden Hotels på att systematiskt jobba med kundvård. På bilden: Anna Smith, Kerstin Olsson och Katrin Pettersson.

Färre bilar men mer liv och rörelse

Färre bilar men mer liv och rörelse

2016-09-23 09:27 CEST

Tryggare för cyklister, bättre för fotgängare och ett centrum som är mer levande och välkomnande för alla.

Första Avenyen blir åter en pampig aveny!

Första Avenyen blir åter en pampig aveny!

2016-09-23 09:27 CEST

På Första Avenyen flyttas träden in mot mitten vilket gör det möjligt för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt breddas trottoaren med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter. Mellan några av träden placeras lekfulla möbler, som exempelvis fjärrvärmeuppvärmda sittstenar.

Enklare för cyklister

Enklare för cyklister

2016-09-23 09:27 CEST

För att minska trafikmängden och underlätta för kollektivtrafiken enkelriktas Järnvägsgatan för personbilar. Cyklister får en enklare och säkrare tillvaro med en ny cykelbana längs Järnvägsgatan. I varje ände av stationsområdet byggs det större cykelparkeringar och en serviceanläggning för cyklar:

Tryggare, trevligare och enklare

Tryggare, trevligare och enklare

2016-09-23 09:27 CEST

Efter ombyggnationen blir det enklare, tryggare och trevligare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum.