Dokument

Trafikförändringar i Trafikplan 2016

2015-06-29 07:00 CEST Västtrafik Bilaga till Trafikplan 2016, som beslutades av Västtrafiks styrelse 26 juni 2015. Innehåller en lista över planerade trafikförändringar inför och under år 2016.

Kulturlunchfoldern hösten 2015

2015-06-25 14:24 CEST Musik i Syd

2015-06-25 14:24 CEST Musik i Syd

Karta tillfälliga hållplatser Kärra Centrum

2015-06-25 07:00 CEST Västtrafik

Konferensprogram

2015-06-15 14:40 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna

Pressmeddelande - Katten – människans bästa vän

2015-06-12 15:59 CEST halland.se Stor sommarutställning på Hallands Kulturhistoriska museum om människans bästa vän med konst, kulturhistoria och kattverkstad: Katten – människans bästa vän

Hyresgästerna om fastighetssförvaltningen 2010

2015-06-09 10:30 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Är du nyfiken på vad cirka 10 800 hyresgäster i västra Sverige har att säga om sitt boende? Syftet med den här undersökningen är att mäta hur hyresgästerna upplever att fastighetsför-valtaren/hyresvärden klarar av skötsel, service och underhåll av fastighe-ten och av lägenheten. Utöver detta tillhandahålls ett tydligt och åtgärds-inriktat underlag för förbättringsarbete.

Hyresgästerna om fastighetssförvaltningen 2013

2015-06-09 10:25 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Vill du veta vad cirka 10 300 hyresgäster i västra Sverige har att säga om sitt boende? SCB har för fjärde gången genomfört denna boendeundersökning på uppdrag av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur hyresgästerna uppfattar och upplever den vardagliga fastighetsförvaltningen.

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013

2015-06-08 15:38 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen vartannat år sedan 1997 genomfört en undersökning av unga vuxnas boende. 2013 års undersökning genomfördes mellan 15 januari och 21 februari 2013. Den undersökta gruppen består av unga vuxna mellan 20–27 år i Sverige.

Invigningsprogram för Kattegattleden

2015-06-04 09:33 CEST halland.se Den 6 juni 2015 invigs Kattegattleden - Sveriges första nationella turistcykelled