Pressmeddelanden

SERNEKE Bygg förstärker med ny VD

2014-09-16 18:16 CEST SERNEKE SERNEKE Bygg, som ingår i SERNEKE koncernen, har på kort tid utvecklats till landets största privatägda byggföretag med en förväntad årsomsättning på närmare 2 miljarder. Nu förstärker bolaget sin organisation med tillsättningen av Daniel Åstenius som ny VD.

Oenighet om vargföryngringen i Halland

2014-09-16 17:34 CEST Länsstyrelsen i Hallands län Viltförvaltningsdelegationen i Halland har prövat länsstyrelsens förslag om miniminivå för varg i länet. Bakgrunden är riksdagens beslut att Halland ska ingå i det naturliga utbredningsområdet för varg. En majoritet av delegationens ledamöter valde att avvisa Länsstyrelsens förslag.

Hässleholm och Skåne förbereder sig inför vandringseventet Eurorando 2016

2014-09-16 15:15 CEST Hässleholms kommun Den 17 september hålls en kick off i Hovdala trädhus i Hässleholm med skånska kommuner inför Eurorando 2016, Europas största vandringsevent som genomförs vart femte år. Som en förövning inför Eurorando 2016 arrangerar Hässleholms kommun redan nu på söndag den 21 september Hovdala vandringsfestival.

2014-09-16 14:25 CEST Högskolan i Halmstad Det blir ingen pressträff efter högskolestyrelsens möte fredagen den 19 september. Detta eftersom mötet inte innehåller några beslutsärenden.

Gratis cellprovtagning i Cellprovbussen den 21 september

2014-09-16 14:19 CEST Regionalt cancercentrum syd

Hållbara företag genom skickliga affärsrådgivare!

2014-09-16 13:30 CEST KKiKK KKIKK har i samarbete med två inkubatorer i Tyskland - med höga hållbarhetstal på sina företag - och en forskningsorganisation i Italien, sammanställt en matnyttig guide för affärsrådgivare till start ups. Syftet är att attrahera fler att starta företag och samt att öka överlevnadsgraden på start ups. Kontakta Lucia Severed på lucia@kkikk.se för mer information.

2014-09-16 12:28 CEST Halmstads kommun Tomtpriser, samråd om planer kring Söderpiren och forsatt utbyggnad av Ranagårdsområdet. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

2014-09-16 12:21 CEST Halmstads kommun Framtidens hemsjukvård och utbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

2014-09-16 09:44 CEST HC Advance AB 3-årigt avtal som ytterligare stärker Advance satsning i Stockholmsregionen IT-tjänsteföretaget Advance har slutit ett 3-årigt avtal med möjlighet till förlängning om 4 år med Roslagsvatten, ett kommunalägt VA-bolag som ägs av kommunerna Österåker, Ekerö, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta. Den centrala IT-plattformen flyttas till Advance datacenter i Stockholm.

PRESSVISNING av Mikaeli marknad på Fredriksdal i Helsingborg

2014-09-16 06:00 CEST Helsingborgs stad 25 september klockan 11.00 är det PRESSVISNING av Mikaeli marknad. Mikaeli marknad har blivit en Helsingborgstradition. En tradition som avslutar skördeåret och välkomnar hösten. 2014 års marknad äger rum 28 september mellan 10.00 och 17.00 och pressvisningen hålls 25 september klockan 11.00.