Pressmeddelanden

Årets kulturpris till Ing-Marie Ek och Bengt-Göte Bengtsson

2015-11-25 17:42 CET Halmstads kommun Körledaren Ing-Marie Ek och musikern Bengt-Göte Bengtsson delar på Halmstad kommuns kulturpris 2015.

2015-11-25 16:37 CET Halmstads kommun Den utredning som ska ligga till grund för beslut om eventuell avveckling av äldreboende är färdig, men politiskt krävs mer tid att värdera förslaget och ärendet bordlades därför vid hemvårdsnämndens sammanträde på onsdagen.

2015-11-25 16:36 CET Halmstads kommun Kulturnämnden i Halmstads kommun beslutade på mötet idag att anta ett förslag till överenskommelse med Halmstads teaterförening. Överenskommelsen innebär att föreningen erhåller 500 000kr per år för 2016 och 2017 för att i samverkan med kulturförvaltningen arrangera dans- och teaterföreställningar.

2015-11-25 12:48 CET Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämnden tog flera beslut kring Halmstads kommuns grundskolor den 25 november 2015. Linehedsskolan ska vara kvar och byggas ut. Kommunstyrelsen föreslås att påbörja projekteringen av ny grundskola på Kärleken och börja planera för ytterligare nya grundskolor i centrala Halmstad. Nämnden tog även beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla skolorna i Holm och Slättåkra.

​Trafikinformation: Spårarbeten stoppar tågtrafik i helgen

2015-11-25 10:00 CET Västtrafik I helgen genomför Trafikverket två arbeten som påverkar många avgångar med Västtågen. Det ena utförs mellan Göteborg och Alingsås och innebär att tågen på ett antal linjer ställs in. Det andra görs mellan Göteborg och Ytterby och påverkar tågen på Bohusbanan. Inställda tåg ersätts med särskilda bussar.

Stora skillnader på taxor och avgifter i Göteborgsregionen

2015-11-25 09:30 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Det är inte bara en havsfjord som skiljer Tjörn från Stenungsund. Prisskillnaderna för vad en hyresgäst betalar för värme, el, sophantering och vatten/avlopp skiljer sig stort mellan de två grannkommunerna.

Starka siffror i Västra Sverige men inte i nivå med hela landet

2015-11-25 08:00 CET Bygg & Järnhandlarna

Colliers hjälper KS Projekt att expandera

2015-11-25 08:00 CET Colliers International AB Colliers International var rådgivare till KS Projekt som efter en expansiv fas har växt ur sina befintliga lokaler i Halmstad.

Därför fick nyöppnade Väla Park Miljöbyggnad guld

2015-11-25 07:00 CET Skandia Fastigheter Väla Park i Helsingborg är nu färdigställt. Hyresgästerna öppnar en efter en upp sina verksamheter, såsom gym, livsmedel och heminredning. Fastigheten har erhållit miljöklassning Guld enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad 2.1 för nyproducerade handelsbyggnader.

Expressbuss inte nog för Swebus - satsar på tågresor med MTR Express

2015-11-25 07:00 CET Swebus Swebus inleder ett nytt samarbete med det nya snabbtåget MTR Express mellan Stockholm – Göteborg. Avtalet innebär att Swebus säljer MTR Express resor och även kombinationsbiljetter med både snabbtåg och expressbuss via www.swebus.se. Detta är ett steg i Swebus resa mot att bli en bredare marknadsplats för inrikesresor.