Pressmeddelanden

2014-12-22 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,0 procent.

2014-12-22 09:14 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har fått sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan är också med och delar på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut får möjlighet att forska tillsammans.

2014-12-19 15:26 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har blivit utsedd till ”practise based platform” – en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina. En delegation från Shanghai Dianji University (SDJU) besökte Högskolan igår, torsdagen den 18 december, för att dela ut en plakett som ett bevis på det fina samarbetet.

2014-12-19 10:57 CET Högskolan i Halmstad En fjärdedel av de 25 kvinnliga doktorander som besvarade årets doktorandbarometer vid Högskolan i Halmstad har upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen. Samtidigt skulle 90 procent av doktoranderna definitivt eller förmodligen rekommendera sin forskarutbildning till andra.

2014-12-18 10:53 CET Halmstads kommun Kattegattgymnasiet kommer att vidareutbilda elever på teknikprogrammet under ytterligare fyra läsår. Det gör de genom ett fjärde år studieår inom produktions- och automationsteknik. Nytt är att elever som gått ut teknikprogrammet kan söka det fjärde året till och med det kalenderår de fyller 22 år.

2014-12-18 08:00 CET Willhem Willhem AB (publ) (”Willhem”) har beslutat om att upprätta ett Medium Term Note-program (”MTN-programmet”).

Harrys ger dig en vit jul

2014-12-17 18:34 CET Harrys

2014-12-17 15:47 CET Halmstads kommun Med röstsiffrorna 36 mot 29 antogs budgetförslaget från Femklövern+ av kommunfullmäktige igår. Förutom budget och mål för 2015-2017 hade kommunfullmäktige bland annat höjningar av två taxor, förändringar i partistödet och en investering i Halmstads flygplats på agendan.

2014-12-17 15:26 CET Halmstads kommun Från och med årsskiftet inrättar Hemvårdsförvaltningen ett kösystem för de som vill ha en äldrelägenhet. Äldrelägenheter är det som tidigare kallades servicehus.

2014-12-17 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.