Pressmeddelanden

2014-12-18 10:53 CET Halmstads kommun Kattegattgymnasiet kommer att vidareutbilda elever på teknikprogrammet under ytterligare fyra läsår. Det gör de genom ett fjärde år studieår inom produktions- och automationsteknik. Nytt är att elever som gått ut teknikprogrammet kan söka det fjärde året till och med det kalenderår de fyller 22 år.

2014-12-18 08:00 CET Willhem Willhem AB (publ) (”Willhem”) har beslutat om att upprätta ett Medium Term Note-program (”MTN-programmet”).

Harrys ger dig en vit jul

2014-12-17 18:34 CET Harrys

2014-12-17 15:47 CET Halmstads kommun Med röstsiffrorna 36 mot 29 antogs budgetförslaget från Femklövern+ av kommunfullmäktige igår. Förutom budget och mål för 2015-2017 hade kommunfullmäktige bland annat höjningar av två taxor, förändringar i partistödet och en investering i Halmstads flygplats på agendan.

2014-12-17 15:26 CET Halmstads kommun Från och med årsskiftet inrättar Hemvårdsförvaltningen ett kösystem för de som vill ha en äldrelägenhet. Äldrelägenheter är det som tidigare kallades servicehus.

2014-12-17 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Trettondagsaftonkonsert med ungerska danser, rapsodier och Wienermusik

2014-12-17 10:47 CET Halmstads kommun Den traditionella trettonhelgskonserten (5 januari på Halmstads Teater) med Helsingborgs symfoniorkester har denna gång ungerskt tema med den ungerske violinisten, Barnabás Keleman samt chefsdirigenten och tillika halvungraren Stefan Solyom.

Ny doktorsavhandling: Stresshantering kan minska skador hos elitidrottare och därmed spara pengar

2014-12-16 09:28 CET Högskolan i Halmstad En ny avhandling från Högskolan i Halmstad visar att psykologisk träning har potential att förhindra skador hos innebandyspelare på elitnivå. Bland de 401 spelare som följts under forskningsstudien minskade skadorna genom stresshantering. Avhandlingen fastställer även innebandyskador ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

2014-12-16 08:30 CET Willhem För att möjliggöra en ökad finansiering från kapitalmarknaden har Willhem utökat rambeloppet för sina företagscertifikat till 3 miljarder kronor.

2014-12-15 12:48 CET Högskolan i Halmstad På onsdag, den 17 december, hålls en ämnesdidaktisk konferens på Högskolan i Halmstad. Bland annat presenterar deltagarna i höstens omgång av förskolelyftet sina projektarbeten. Under dagen bjuds det på många exempel på hur man kan lyfta naturvetenskap och teknik i förskolan.