Pressmeddelanden

2015-03-27 10:43 CET Halmstads kommun Dags för melodifestivalsfeber igen. Den 13 april står Halmstadbon Pär Andersson på scen på Cirkus i Stockholm. Då avgörs finalen i årets Funkismello. Funkismellon, melodifestivalen för personer med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har blivit en succé. I år tävlar 13 kommuner i finalen.

Bästa mobil casino Q1 2015 har korats

2015-03-27 08:17 CET Nya Casino Limited Första kvartalet 2015 leder mot sitt slut och Mobila Casino har korat landets tre bästa mobil casino. På en marknad där allt fler mobilanpassar webbplatserna blir konkurrensen allt hårdare. Högre upplösning blir standard på nyare mobiler och utbudet av mobil casinon har aldrig varit större. Det har inte varit lätt att välja en vinnare men efter långa tester kommer här ett försök.

2015-03-25 18:23 CET Halmstads kommun Ett ökat antal flyktingar och asylsökande kräver att kommunen strukturerar om sitt arbete för att lyckas med integrationen och dra fördelar av den. Förvaltningschefen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun, Annika Vannerberg, har fått kommunledningens uppdrag att samordna projektet fram till årsskiftet.

2015-03-25 16:54 CET Halmstads kommun ​Kulturnämnden har på sitt sammanträde idag onsdag 25/3 tagit ställning till den ekonomiska situation som Halmstads Teaterförening har hamnat i, och beslutat att ge kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en analys av möjligheten av att lösa dels den akuta situationen, dels hur verksamheten kan bedrivas i fortsättningen.

2015-03-25 16:53 CET Halmstads kommun Äventyrslandet måste se till att allt buller från verksamheten, inklusive mänskligt ljud, inte överskrider de fastställda ljudnivåerna. Dessutom måste företrädarna för nöjesparken redovisa bullermätningar som visar att ljudnivåerna inte överskrids. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad i dag.

2015-03-25 16:17 CET Halmstads kommun Idag fick hemvårdsnämnden en första information om det besvärliga ekonomiska läget för nämnden och dess verksamhet.

2015-03-25 15:44 CET Halmstads kommun Ny förskola i centrala Halmstad och 350 bostäder på Fyllinge. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

2015-03-25 12:00 CET Halmstads kommun Upptäcksfärd bland ödegårdar och längs hålvägar i Biskopstorp, slåtter i Hästilt, familjedag på Stadsbondgården eller varför inte testa fågeltornskampen? Årets guidade naturvandringar i Halmstad bjuder på härliga upplevelser av artrikedom och biologisk mångfald. Media hälsas välkommna till presentation av årets program, tisdagen den 31 mars, kl.10.

Över 1 200 namn mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB

2015-03-25 11:15 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne På bara ett par dagar har Hyresgästföreningens namninsamling mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB resulterat i över 1 200 namnunderskrifter på protestvykort, facebook och namnlistor.

2015-03-25 10:21 CET Halmstads kommun Halmstad växer och vi behöver planera långsiktigt, både med hänsyn till kvalitet och till ekonomi. Utifrån detta syfte har barn- och ungdomsförvaltningen, på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden, gjort en översyn av och tagit fram ett förslag till ny skolorganisation. Den 26 mars klockan 15 på Kungsgatan 25 B är media välkomna för en presentation av förslaget.