Pressmeddelanden

Föreläsning om värdegrund för äldreomsorgens personal

2014-04-17 10:04 CEST Halmstads kommun Föreläsaren Charlotte Roos kommer till Halmstad Arena för att hålla föreläsning för personal i hemvårdsförvaltningen. Ämnet är värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. Charlotte är författare och forskare, och föreläsningen är en del i äldreomsorgens värdegrundsarbete.

2014-04-16 15:52 CEST Halmstads kommun Halmstads kommun och kommunal har idag tecknat ett kollektivavtal angående introduktionsanställning i arbetslivet, inom vård- och omsorg. Halmstads kommun tar därmed tillsammans med kommunal ett viktigt steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden.De unga behövs som komplement till de många erfarna medarbetarna och för en fortsatt utveckling av vård- och omsorgen.

Klimat i fokus på Stadsbiblioteket

2014-04-16 15:13 CEST Halmstads kommun Med klimatet som tema hålls en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Halmstad onsdag 23/4. Kvällens innehåll riktar sig både till allmänheten och politiska företrädare.

2014-04-16 14:23 CEST Halmstads kommun Kommunfullmäktiges möte i april inleddes med utdelning av pris till Årets bästa arbetsplats som i år blev Haldahuset. På möte beslutade fullmäktige bland annat också om kommunens årsredovisning samt ett flertal motioner om allt från friskvård för kommunanställda till anläggandet av en barntrafikskola.

Politikerutfrågning i Halmstad: Hur lyfter riksdagskandidaterna in världen i valet?

2014-04-16 13:10 CEST Diakonia Vilken plats får internationella frågor i höstens val? För att lyfta globala rättvisefrågor bjuder Diakonia, i samarbete med Immanuelskyrkan och Diakoniaaktivisterna i Halmstad, in riksdagskandidater till en utfrågning den 26/4 kl 19, för att höra vad de har att säga om bistånd, klimaträttvisa och skatteflykt. Medverkan av musikern och poeten Emil Jensen, utställning av tecknaren Ulf Frödin.

Titanic The Exhibition har öppnat i Halmstad

2014-04-16 12:44 CEST Destination Halmstad Nu har världsutställningen Titanic The Exhibition öppnat på Halmstad Arena. Flera besökare gick ombord redan under öppningsdagen.

2014-04-16 11:14 CEST Halmstads kommun Från och med onsdagen den 23 april inför byggnadskontoret en ny servicegaranti och kvällsöppet för bygglov över disk.

2014-04-15 17:31 CEST Halmstads kommun Kommunens nya kontaktcenter, kapitaltillskott till Drott och en melodifestival för personer med funktionsnedsättning. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

2014-04-15 15:28 CEST Halmstads kommun Planer på permanent restaurang vid Fisktorget, nytt naturresevat och byggnation på Söder. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

2014-04-15 14:33 CEST Halmstads kommun Halmstads kommun vill förbättra arbetet med planeringen av förskoleutbyggnaden. Under våren kommer därför en oberoende nulägesanalys av förskolans resurs- och lokalbehov att genomföras. Uppdraget att genomföra analysen har gått till företaget PWC. Media hälsas välkommen till Rådhuset i Halmstad för mer information, i morgon onsdag, kl 13.Lokal: Kommunstyrelsens sessionssal.