Bilder

Spadtag i Flemingsberg

2014-09-10 15:01 CEST Huddinge kommun Från vänster: Charlotte Broberg (M), landstingsråd, Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge kommun, Jan Oldebring, etableringsdirektör på ICA Sverige AB och Johan Karlström, koncernchef på Skanska.

Glömstaskolan

2014-08-25 15:09 CEST Huge Fastigheter AB Huge Fastigheter bygger en ny skola i Flemingsberg som beräknas stå klar hösten 2016. Glömstaskolan blir en modern skolbyggnad med plats för 720 elever i skolåren F-9.

Skogås Racketcenter

2014-08-15 14:09 CEST Huge Fastigheter AB

Sophia Mattson-Linnala, vd Huge Fastigheter AB

2014-08-15 14:01 CEST Huge Fastigheter AB

Johan Rönnby

2014-07-07 09:23 CEST Södertörns högskola

Mars skeppsvrak kanoner

2014-07-07 09:23 CEST Södertörns högskola

Mars skeppsvrak

2014-07-07 09:23 CEST Södertörns högskola

Mars skeppsvrak filmas

2014-07-07 09:23 CEST Södertörns högskola

Mars skeppsvrak

2014-07-07 09:23 CEST Södertörns högskola

Erika Lundell

2014-06-11 08:00 CEST Södertörns högskola Erika Lundell disputerade den 10 juni på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Fotograf: Ulrika Bremberg, Södertörns högskola