Pressmeddelanden

Håkan Jonsson träffar försvarsministern

2015-10-02 11:25 CEST Sametinget - Sámediggi Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson träffar idag Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Syftet är att informera honom om Sametingets vilja att bli konsulterad i samband med stora övningar, utvidgningar av militära skjutfält och andra aktiviteter. Håkan Jonsson kommer att framföra en begäran om ett ytterligare möte där formerna för denna dialog kan diskuteras.

Sametinget håller plenum i Liksjoe - Lycksele v. 40

2015-09-28 09:38 CEST Sametinget - Sámediggi Sametingets folkvalda ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum. Ärenden på listan är budget 2016, rennäringspolitiskt handlingsprogram, ungdomspolitiskt handlingsprogram och sex stycken motioner. Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson hälsar åhörare välkomna. Debatten på tisdag kan följas på SVT Forum.

2015-09-24 14:01 CEST Jokkmokks kommun

Kultur och maktrelationer i vården - samers behov kartläggs

2015-09-07 07:05 CEST Sametinget - Sámediggi Sametinget har anställt psykolog Petter Stoor för att göra en kunskapsöversikt över samernas psykiska hälsa. Sverige har inte vidtagit några åtgärder för att förbättra samers tillgång till kulturellt anpassade vårdtjänster, trots kritik från FN. Däremot finns det forskning i Sverige och Norge som har betydelse i sammanhanget. Sveriges regering vill veta mer innan åtgärder vidtas.

ON Eamiálbmotvuoigatvuođaid áššiid erenoamášdieđiheaddji boahtá Bierkii

2015-08-20 16:54 CEST Sametinget - Sámediggi Borgemánu 25-27 b 2015 boahtá Bierkii/Deardnái (Hemavan/Tärnaby) guossi. Dalle oassálastá ON Eamiálbmotvuoigatvuođaid áššiid erenoamášdieđiheaddji Victoria Lucia Tauli-Corpuz konferánssas maid davviriikkalaš sámedikkit lágidit Sámi Parlamentáralaš Ráđi bakte. Ruoŧa, Norgga ja Suoma ráđđehusovddasteaddjit bohtet maiddái konferánsii. Kulturministtar Alice Bah Kuhnke lea mielde gaskavahkku.

UN Special Rapporteur on Indigenous Issues visits Sweden

2015-08-20 16:50 CEST Sametinget - Sámediggi The UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples Victoria Tauli-Corpuz is going to participate in a conference in Hemavan, Sweden, hosted by The Sami Parliamentarian Council on August 25-27, 2015. Representatives for the three Sami Parliaments, as well as the governments for Sweden, Norway and Finland, will be attending.

Toppmöte med FN:s specialrapportör i urfolksfrågor i Hemavan 25-27 augusti 2015

2015-08-20 16:29 CEST Sametinget - Sámediggi ​Hemavan-Tärnaby får besök den 25-27 augusti 2015. FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Lucia Tauli-Corpuz deltar på en konferens anordnad av de nordiska sametingen genom samarbetsorganisationen Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR). Representanter för Sveriges, Norges och Finlands regeringar kommer också. Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar på onsdagen.

​Miljonsatsning på tillväxtföretag i Norra Sverige

2015-06-25 08:08 CEST Almis mediarum Över 30 miljoner kommer att satsas på småföretagare i Norr- och Västerbotten genom Almiprojektet Triumf. Projektet som pågår mellan 2015 och 2018 finansieras av EU:s regionala strukturfond, Almi, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Nu abonnerar 2/3 av Sveriges kommuner på inlästa läromedel!

2015-06-03 12:45 CEST Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB Många kommuner väljer att investera i sina elever med läs- och skrivsvårigheter och ge dem möjligheten att lyssna sig till kunskap. En inkluderande undervisning står högt på dagordningen, vilket är mycket glädjande.

Flygande start för Studiestöd på modersmål

2015-06-01 15:27 CEST Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB Vår nya satsning, Studiestöd på modersmål för nyanlända elever, lanserades vid årets början. Redan har ett stort antal kommuner valt att teckna abonnemang för sina skolor.