Nyheter

Mycket blandade syntolkningar

2014-07-07 09:25 CEST Syntolkning Nu I juli kommer Syntolkning Nu live syntolka i Skellefteå, Stockholm, Vimmerby, Göteborg, Kalmar, Kungälv, Borgholm, Mölndal, Ängelholm och på TV. Men vet alla vad syntolkning är och hur det förhöjer upplevelsen för den som är synskadad?

Rikshem erbjuder ungdomar sommarjobb i Helsingborg

2014-02-10 08:00 CET Rikshem Den 10 februari startar ansökningsperioden för årets sommarjobbare. Rikshem kommer i år att erbjuda totalt ca 120 sommarjobb till ungdomar i åldern 16-19 som bor i områden där Rikshem har fastigheter.

Rikshem erbjuder ungdomar sommarjobb i Uppsala

2014-02-10 08:00 CET Rikshem Den 10 februari startar ansökningsperioden för årets sommarjobbare. Rikshem kommer i år att erbjuda totalt ca 120 sommarjobb till ungdomar i åldern 16-19 som bor i områden där Rikshem har fastigheter.

2013-10-23 22:16 CEST Tomas Ahlbeck Han har inte bara uppträtt i Sverige och Norge, utan även i England och Skottland, med etablerade komiker som Paul Foot, Jason Rouse och Magnus Betnér. Förre Kalmarbon Tomas Ahlbeck tar nu med sig några sina vänner till Kalmar för att bjuda på sin gamla hemstad på standup.

2013-07-04 10:32 CEST Elsäkerhetsverket Ledamöterna i Elsäkerhetsrådet vid Elsäkerhetsverket är nu utsedda av regeringen. Den 19 juni beslutades om förordnande för nio ledamöter som ska vara verksamma i rådet under tre år.

Utbildning och studiebesök

2013-02-19 15:15 CET KSRR Förutom insamling och hantering av avfall har KSRR också i uppgift att informera om verksamheten, avfallshantering och återvinning. En del i detta arbete är studiebesök.

2012-12-21 15:40 CET Elsäkerhetsverket Nu innan jul skickades ett förslag på nya föreskrifter om behörighet för elinstallatörer på remiss. Svar ska vara inkommet till Elsäkerhetsverket senast den 31 mars.

Ställ rätt krav vid köp av elinstallatörstjänster

2012-12-21 11:12 CET Elsäkerhetsverket Den som ska installera golvvärme, en ny elcentral eller byta trädgårdsbelysning behöver hjälp av en behörig elinstallatör. Elsäkerhetsverket har tagit fram en vägledning som förbereder konsumenter och företag inför köpet av en elinstallatörstjänst.

2012-12-20 07:45 CET Elsäkerhetsverket Snart ligger julklappar under granen och väntar på förväntansfulla barn. Många paket innehåller leksaker. Sedan ett år tillbaka samverkar tre svenska myndigheter kring leksakers säkerhet. Allt för att öka kunskapen om ansvar hos importörer, tillverkare och handel.

Reklamskyltar stör

2012-12-14 08:47 CET Elsäkerhetsverket En oroväckande trend har visat sig i och vid infarter till svenska städer. Stora reklamskyltar avger mer radiostörning än tillåtet. - När man sätter upp en sån här komplex produkt, som består av många olika delar, gäller det att ägaren har koll på att alla kraven som finns är uppfyllda. Så verkar inte vara fallet, säger Henrik Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.