Pressmeddelanden

Veckans nyheter från IT-Karlstad: Vecka 39

2014-09-29 08:00 CEST Compare Karlstad Veckans nyheter från Stiftelsen Compare Karlstad - 103 IT-företag i regional samverkan för tillväxt genom affärsutveckling, kompetensförsörjning och investeringar/etableringar.

Nordic Medtest med i stort Horizon 2020-projekt

2014-09-25 12:00 CEST Nordic Medtest Nordic Medtest är en av nio europeiska samarbetspartners som får 14,5 av 15 möjliga kvalitetspoäng i en gemensam projektansökan till Horizon 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Inbjudan till kickoff för regionalt automationsnätverk i Värmland

2014-09-24 08:00 CEST Compare Karlstad Compare, Paper Province och Stål & Verkstad tar initiativet till att starta ett automationsnätverk och inbjuder till ett kickoff-möte torsdag 16 oktober för företag som vill vara med från början.

Nordic Medtest presenteras på internationell tjänstekonferens

2014-09-24 07:30 CEST Nordic Medtest Den 9-10 december möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden i Karlstad. En av föredragshållarna på konferensen är Peter Furster som talar om Nordic Medtest som ett bra exempel på innovationsimplementation - "hur vi får bättre effekt av goda initiativ".

2014-09-23 08:15 CEST Ipeer AB Det svenska sportklädesvarumärket Craft låter kunderna i sex länder designa kläder online. Efter utvärdering i konkurrens valdes Ipeer och Hosted VMware för driften utifrån skalbarhet, säkerhet, pris och flyttbarhet. Thecraftfactory.com skall gå live i oktober. Verktyget som låter användarna anpassa kläder samt ladda ner mallar och göra egna klädskisser avses efterhand nå Crafts 39 landsmarknader.

Digitala Värmland tar form för att nå målen i digitala agendan

2014-09-23 08:00 CEST Compare Karlstad "För att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland behövs ett helhetsgrepp och bred samverkan mellan offentlighet, universitet och näringslivet".

Veckans nyheter från IT-Karlstad: Vecka 38

2014-09-22 08:00 CEST Compare Karlstad Veckans nyheter från Stiftelsen Compare Karlstad - 105 IT-företag i regional samverkan för tillväxt genom affärsutveckling, kompetensförsörjning och investeringar/etableringar.

Tydliga samverkansformer stärker samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest

2014-09-22 07:30 CEST Nordic Medtest Samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest tar nu mer formella former enligt en samverkansmodell som ska bidra till att parterna tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera vård och omsorg med hjälp av kvalitetssäkrade nationella e-hälsotjänster.

2014-09-19 09:00 CEST Willhem I och med de nyligen genomförda fastighetsaffärerna i Halmstad tar bostadsbolaget Willhem nu steget att etablera en egen områdesorganisation på orten. Max Petersson har rekryterats som fastighetschef med ansvar för verksamheten.

Inbjudan till Compare-lunch: Nu börjar Digitala Värmland ta form - var med från början!

2014-09-19 08:00 CEST Compare Karlstad Compare inbjuder till öppet lunchmöte fredag 3 oktober med Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun om Digitala Värmland.