Pressmeddelanden

Ny flispanna på plats i Klippan!

2014-04-16 09:00 CEST Kraftringen I veckan lyftes de olika delarna till den nya flispannan på plats i Kraftringens värmeverk i Klippan. Därmed är en viktig milstolpe nådd i projektet som ska ge boende i Klippan grönare fjärrvärme.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

Gothenburg Horse Show – Svenska hoppryttarna klara

2014-02-18 15:30 CET Svenska Ridsportförbundet Pressinformation från Gothenburg Horse Show 2014-02-18

2014-01-31 10:58 CET Helsingborgs stad På måndag den 3 februari står medarbetare från Helsingborgs stads socialtjänst och Region Skåne redo att ta emot ungdomar och unga vuxna (upp till 25 år) med missbruk/riskbruk eller beroende i en gemensam verksamhet, Maria Nordväst.

Flygteknikerutbildningen anpassas för framtidens behov

2014-01-13 10:00 CET Myndigheten för yrkeshögskolan Från 2015 förändras flygteknikerutbildningen på yrkeshögskolan i grunden för att bättre anpassas till arbetsmarknadens behov. I juli 2009 övergick flygteknikerutbildningarna från att vara kommunala påbyggnadsutbildningar till yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna har dock inte fungerat tillfredsställande. Utbildningarna inte har anpassat sig till de krav som gäller i yrkeshögskolan.

2013-11-14 10:00 CET Kraftringen Kraftringens värmeverk i Klippan kompletteras med en ny flispanna. Därmed minskar vi koldioxidutsläppen med cirka 2000 ton per år. Investeringen är ett steg mot ökad leveranssäkerhet och ett på sikt stabilare fjärrvärmepris för våra kunder.

2013-10-28 11:07 CET Helsingborgs stad Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att ta in alla lösa föremål från sina trädgårdar och balkonger. SMHI har för eftermiddagen och natten mot tisdag varnat för storm över södra Sverige med vindhastigheter på 24-42 m/s i byarna. Räddningstjänsten i Skåne nordväst uppmanar allmänheten att förbereda sig.

2013-10-09 08:45 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Varje år betalar Klippans hyresgäster i en normalstor trerumslägenhet 2 820 kronor mer för fjärrvärmen än vad man gör i Höganäs, som är billigast i Skåne. - Skillnaden är alldeles för stor. Det är inte acceptabelt att hyresgäster i Klippan betalar så mycket mer för en produkt som ju är densamma oavsett var du bor, säger Rolf Malmberg som är ordförande i Hyresgästföreningen Nordväst-Skåne.

Skånes första psykiatriska utbildningsavdelning invigs

2013-09-17 14:38 CEST Region Skåne Skånes första utbildnings- och utvecklingsavdelning inom psykiatrin öppnar i höst i Helsingborg på den allmänpsykiatriska avdelning 56. Studenter från läkar- respektive sjuksköterskeutbildningen samt skötarelever från gymnasieskolan får här möjlighet att arbeta tillsammans, under handledning. Invigning sker den 27/9 kl 13-15.

2013-07-01 13:55 CEST Helsingborgs stad I en kvalitetsgranskning av 23 barnahus i Sverige kom Barnahuset Skåne Nordväst på en andraplats och är ett av fyra som får A-klassning (tillsammans med Linköping, Lund och Uppsala).