Dokument

Din Tipi på Regenbogens semesteranläggning

2014-11-18 11:08 CET Regenbogen Semesteranlägningen

Romantik och relax

2014-10-08 17:04 CEST Regenbogen Semesteranlägningen Längtan efter det inre lugnet hos Regenbogen.

Utlåtande av Arbets- och miljömedicin

2014-10-08 13:30 CEST Kristianstads kommun Riskbedömning av förorenad mark på fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund, Kristianstad. Av Arbets- och miljömedicin, 2014-10-01

Rapport - Markföroreningar inom fd Björklunds Nejlikeodling, Hammarslund

2014-10-08 13:30 CEST Kristianstads kommun Tolkning av genomförda miljötekniska undersökningar och förslag till representativa föroreningshalter för riskbedömning. Av Structor 2014-10-08

SHIFT 2014 - rankning av städers arbete med hållbara transporter

2014-07-03 11:22 CEST Trivector SHIFT2014 – rankning av hållbara transporter i svenska städer, baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från ett antal andra källor. Utifrån uppgifterna i dessa källor tilldelas varje kommun ett visst antal poäng. Den kommun som får högst poäng kommer utses till vinnare av SHIFT 2014.

Nils Holgersson - Fjärrvärme - Skåne 2014

2014-03-18 09:00 CET Fastighetsägarna Syd

rapport vattenriket

2014-02-14 07:30 CET Kristianstads kommun

Havsresan inbjudan

2014-01-23 14:19 CET Kristianstads kommun Under 2014 gästar Havsresan Vattenriket. Det här är inbjudan.

Outlook från Standard & Poor´s

2013-11-06 09:15 CET Sparbanken Skåne Ratinginstitutet Standard & Poor’s reviderar sin syn på Sparbanken 1826 från negativa till stabila utsikter med bibehållet kreditbetyg, BBB+/A-2. Förändringen föranleds av bankens förstärkta kapitalsituation.

Karta över rekommenderade körvägar i Kristianstad vid ombyggnad 4-25 augusti 2013

2013-08-02 14:15 CEST Kristianstads kommun