Dokument

Program Skolledarkonferensen 2015

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad Program för Högskolan Kristianstads skolledarkonferens 1–2 oktober 2015 på temat Utmanat lärande.

Regeringspropositionen - utbildning och universitetsforskning

2015-09-21 14:46 CEST Högskolan Kristianstad UO 16 1: Förslag till riksdagsbeslut – utgiftsområde 16 – utbildning och universitetsforskning.

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Anmälningsavgifter IK VT 2016 (excel).

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Sammanfattning av sökandestatistik, internationella kurser och program på grundnivå vt 2016–vt 2009 (excel).

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Sökande till kurser, IK VT 2016 (excel).

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Sökande per lärosäte internationella kurser och program på grundnivå, vt 2016–vt 2013 (excel).

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Anmälningar med komplettering per 2015-09-03, IK VT 2016 (excel).

2015-09-16 11:00 CEST Högskolan Kristianstad Anmälningar per sista betalningsdag till IKVT16 (excel).

Regfood - program för konferens 14-15 september 2015

2015-09-14 11:50 CEST Högskolan Kristianstad

HKR Antagningsgrafik HT 2015 FRI ANVÄNDNING.

2015-07-09 13:04 CEST Högskolan Kristianstad Vektoriserad graf över antal antagna och reserver till höstterminen 2015 vid Högskolan Kristianstad. FRI ANVÄNDNING.