Dokument

Program för besök från Biosfärområde Mön

Program för besök från Biosfärområde Mön

2018-03-15 08:26 CET

Program för besök från Biosfärområde Mön

LUSKA Rapport 2017

LUSKA Rapport 2017

2018-01-24 08:36 CET

LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017. I forskningsprojektet L...

Soliflex PRO mini

Soliflex PRO mini

2017-11-09 15:30 CET

En ny topprodukt från Ammeraal Beltech. Ny även för riktig små valsdiametrar. Läs pdf...

Rapport: Hyran tung del i mångas budget i Kristianstad

Rapport: Hyran tung del i mångas budget i Kristianstad

2017-10-30 10:00 CET

Hyresgästföreningen har tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i ...

Värdebarometern 2017 Kristianstads kommun

Värdebarometern 2017 Kristianstads kommun

2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Kristianstads kommun ökade under 2016 med 4,8 p...

Black & white or shades of grey

Black & white or shades of grey

2017-09-07 08:20 CEST

Lotta Leden, Black & white or shades of grey: Teachers’ perspectives on the role of...

Mediaguide från arrangören

Mediaguide från arrangören

2017-08-31 10:00 CEST

Pride poster

Pride poster

2017-07-31 16:18 CEST

Förstudie Fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudie Fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

2017-06-26 08:52 CEST

Förstudien har kartlagt hur kommunerna hanterar bredbandsfrågan idag och hur utbyggnade...

Barnsliga sammanhang - boken i PDF

Barnsliga sammanhang - boken i PDF

2017-05-15 08:15 CEST

Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delakt...