Pressmeddelanden

2015-07-31 13:13 CEST Kristianstads kommun ​Nu har det gått över en månad sedan vi upptäckte det förorenade vattnet i Everödstrakten. Sedan de första proverna togs har orsaken till problemet åtgärdats och mängden bakterier minskat drastiskt men fortfarande råder kokningsrekommendationer. Nu förtydligar vi informationen kring vad som sker i Everödstrakten för att minska rykten som spridits.

2015-07-28 16:57 CEST Kristianstads kommun Ansvariga politiker och tjänstemän i Kristianstads kommun har full förståelse för det besvär som vattenföroreningen i Everöd har burit med sig och arbetar så fort vi kan för att hantera situationen. I dag slogs det fast att det finns en gemensam politisk vilja att kompensera de drabbade i Everödstraken.

2015-07-27 16:48 CEST Kristianstads kommun Bakterierna har åter fått grepp över vattenledningsnätet i Everödsområdet. Veckans första sammanställning av provsvar var nedslående. Både Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv underkändes i provtagningsserierna från i onsdags och torsdags.

2015-07-17 16:33 CEST Kristianstads kommun Ett av de sex prov som togs i Everöds vattensystem på onsdagen visade ett förhöjt bakterievärde. Provet underkänns och därmed börjar provtagningsarbetet om på nytt med målet att alla orter ska få två fullständiga provserier godkända. Arbetet med ledningsspolning och provtagning fortsätter som tidigare. Kokningsrekommendationen fortsätter att gälla under hela nästa vecka.

2015-07-16 11:41 CEST Kristianstads kommun ​Två nya resultat från veckans provtagningar har nu redovisats. Everöd har en fullständig och godkänd provserie från i måndags.´Provserien från Östra Sönnarslöv underkändes däremot, då resultatet från en av provplatserna var för högt.

2015-07-14 15:54 CEST Kristianstads kommun Vattenprover från de tre orterna Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd analyseras efterhand och resultaten ser bra ut. Spolningen av hela ledningsnätet bidrar till den snabba förbättringen och fortsätter under ytterligare några dagar.

2015-07-10 13:53 CEST Kristianstads kommun ​Arbetet med att få tillbaka ett rent dricksvatten i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd går in i en ny fas. Orsaken till att vattnet förorenats har hittats och åtgärdats och de tre vattenverken är rengjorda. Nu koncentreras arbetet på att spola ledningarna och att få fram prickfria vattenprov. Kokningsrekommendationen kvarstår.

​Nytt rekord igen i antal antagna och reserver

2015-07-09 13:04 CEST Högskolan Kristianstad I eftermiddag får alla som sökt till höstens högre utbildningar sina första antagningsbesked. Av de nära 266 000 som blivit antagna vid landets lärosäten är drygt 12 800 antagna vid Högskolan Kristianstad, drygt 1 000 fler än vid förra årets första besked. Detta trots förra årets kraftiga ökning.

2015-07-08 16:51 CEST Kristianstads kommun I morgon torsdag den 9 juli kommer förvaltningschefen Charlotte Lindström och tillförordnade VA-chefen Michael Dahlman att besöka de orter som drabbats av förorenat dricksvatten.

2015-07-08 07:46 CEST Kristianstads kommun ​I dag börjar arbetet med att borra en ny brunn vid Everöds vattenverk. Den nya brunnen ska ersätta den som stängdes för ett par veckor sedan.