Bilder

Lagbok

Lagbok

2017-11-21 06:00 CET

Återbruk i miniformat

Återbruk i miniformat

2017-11-16 11:49 CET

Norremark återvinningscentral

Rensgallren på avloppsreningsverket Sundet

Rensgallren på avloppsreningsverket Sundet

2017-11-14 12:03 CET

Rensgallren på avloppsreningsverket Sundet i Växjö.

Blodbok på Högstorp i Växjö

Blodbok på Högstorp i Växjö

2017-11-13 21:14 CET

Fastighetsägaren Arne Svensson på Högstorp i Växjö tilldelas årets exotiska trädpris för vård av en blodbok på den egna tomten.

Ekar på Öster i Växjö

Ekar på Öster i Växjö

2017-11-13 21:14 CET

Fastighetsägaren Fredrik Björn på Öster i Växjö tilldelas Växjö Trädpris för bevarandet av gamla ekar på den egna tomten.

Navid Modiri

Navid Modiri

2017-11-10 16:05 CET

Trumattack!

Trumattack!

2017-11-10 16:05 CET

Alla åtta trumattackare samlade tillsammans med konstnärliga ledaren Tina Quartey (mitten): Fernando Massino, Emil Sjunesson, Anna-Karin Henrell, Malin Hilding, Ida Bergström Forsberg, SAba Zolfaghari, Omar Mofleh och Salwan Ibrahim Khodajer

Musik för integration 16 november

Musik för integration 16 november

2017-11-10 16:05 CET