Evenemang

Barn/elever med ADHD/AUTISM - strategier för bemötande - Göteborg

2014-08-13 11:51 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB En del barn/elever finner sig väl tillrätta i förskolan/skolan medan det för andra kan vara betydligt svårare. Att stanna upp och bromsa sig själv kan för vissa vara en stor utmaning, som också kan påverka kamratrelationerna. Målsättningen är att du efter föreläsningen har konkreta strategier för bemötande, samt pedagogiska och organisatoriska tips för gruppen och i klassrummet.

Tid: 2014-10-08 - 2014-10-09
Plats: Lokal: info kommer på medalgon.se

Att motivera skoltrötta - Göteborg

2014-08-13 10:44 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Nu finns hjälpmedel för att öka elevernas motivation och självkänsla. Lilla Motivationsboken för skoltrötta och Motivationsboxen för skoltrötta. Till dessa finns även en lärarhandledning med teori och tio detaljerade lektionsplaneringar. För att komma igång och få inspiration erbjuder Madeleine Åsbrink, som tagit fram hjälpmedlen, denna inspirationsföreläsning.

Tid: 2014-11-27, 18:00 - 20:30
Plats: Lokal: info kommer på medalgon.se