Pressmeddelanden

Nu öppnar Återbruket - en del av Kartåsens återvinningscentral

2015-11-27 09:57 CET Lidköpings kommun Den 1 december öppnar Renhållningen Återbruket som ligger vid Kartåsens återvinningscentral. Hit är alla välkomna att lämna saker som är ”för fina för att slänga”. Fördelen med Återbrukets placering på Kartåsens återvinningscentral är att du som kund kan lämna dessa föremål i samband med att du slänger annat.

Lidköpings kommun får 400 000 till projekt för förnyelse

2015-11-25 15:38 CET Lidköpings kommun Lidköpings kommun jobbar ständigt med att förbättra kommunens service och bättre tillgodose kommuninvånarnas behov. Ett nytt projekt skapar nu nya möjligheter till att utveckla förbättringsarbetet. I projektet ska en metod utvecklas för hur verksamheterna kan förnya tjänsteutbudet med hjälp av nya idéer och lösningar. Kommunen har sökt och beviljats 400 000 kr av Vinnova till projektet.

2015-11-25 08:34 CET Lidköpings kommun ​1 december till 24 december bubblar det av kultur i Lidköping när stadens första levande julkalender arrangeras.

2015-11-23 12:50 CET Lidköpings kommun ​Med julpyssel för alla arrangeras Julkul för året i rad på Sockerbruket i Lidköping.

2015-11-20 07:57 CET Lidköpings kommun Sedan 2010 har Lidköpings kommun tagit emot 148 ensamkommande barn och ungdomar. Av dessa 148 har 98 av barnen kommit i år, varav de senaste 80 har anlänt sedan i augusti. I nuläget har Social & Arbetsmarknad cirka 110 barn och ungdomar i sin omsorg. Detta gör att förvaltningen befinner sig i en ansträngd situation.

2015-11-16 10:42 CET Lidköpings kommun Migrationsverket har brist på boendeplatser för asylsökande och har därför bett landets kommuner om hjälp med evakueringsplatser. Bristen på boendeplatser är sedan en tid tillbaka akut. Lidköpings kommun levererar från och med 16 november ett 10-tal evakueringsplatser. Från och med den 30 november kommer vi att erbjuda Migrationsverket drygt 50 platser.

2015-11-14 09:00 CET Lidköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden vid Lidköpings kommun delar ut ett kulturstipendium och ett fritidsstipendium på 25 000 kronor vardera. I år har totalt 37 ansökningar på stipendierna inkommit, varav 16 till fritidsstipendiet.

2015-11-13 08:34 CET Lidköpings kommun Den 9-12 november bjöd Livsmedelsverket in till fyra fullmatade dagar med information och inspiration kring offentliga måltider och folkhälsoarbete för bra matvanor. Inom Lidköpings kommun pågår flera spännande projekt med fokus på äldreomsorg och måltider. Tex beviljades kommunen under hösten 2014 medel från statliga Vinnova för ett implementeringsprojekt kring matkassar till äldre i hemvården.

FordonsGas Sverige lanserar egen app!

2015-11-12 16:16 CET FordonsGas Sverige AB

2015-11-10 16:20 CET Lidköpings kommun På grund av att Länsstyrelsen inte kungjorde remissen i lokal media inför beslutet om utökat strandskydd i Lidköpings kommun har Regeringen upphävt och skickat tillbaka beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Därför är det under en kort tid 100 meter strandskydd vid Vänern i Lidköpings kommun.