Dokument

Så vill Egeryds och Stadshotellet utveckla Rådhustorget

2013-11-16 18:20 CET Nätverket Lindekultur Idéskiss över torget (kv Rådhuset) i Lindesberg för Egeryds Arkitekter av ROOF arkitekter AB.

Vi syns på nätet - ett exempel på hur det fungerar

2013-11-03 09:05 CET Nätverket Lindekultur Detta dokument visar ett exempel på hur denna nyhetskanal fungerar i det digitala medielandskapet - och hur kulturen i Lindesberg blir mer synligt på nätet.

Följ vad som händer i Lindesberg - en kulturstad i Bergslagen

2013-11-03 09:01 CET Nätverket Lindekultur För marknadsföring av denna nyhetskanal i det digitala medielandskapet för Nätverket Lindekultur. Ladda ned, skriv ut och anslå eller dela ut till intresserade.

Nätverket Lindekultur - en presentation

2013-10-08 06:42 CEST Nätverket Lindekultur Presentationen av Nätverket Lindeskultur som visades på första nätverksmötet 7 oktober 2013

Yttrande över förslag till planer för transportsystemet 2014-2025

2013-09-09 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen - Hela avsnittet Ludvika(Gräsberg)–Grängesberg måste omprioriteras i den nationella transportplanen 2014-2025. Vid Grängesberg, yrkas på att åtgärder på väg och järnväg och omfattande broreparationer måste samplaneras. - Det utpekade nationella godsstråket på Rv50 bör beslutas fortsätta också norr om Örebro. - Trönödiagonalens genomförande är viktigt för hela Bergslagsdiagonalens lönsamhet.

BERGSLAGSDIAGONALEN, MÅLBILDER FÖR 2025 OCH 2035

2012-11-13 08:00 CET Bergslagsdiagonalen Rapport av Tyréns på uppdrag av Bergslagsdiagonalen. 2025 är målbilderna bland annat en restidsförkortning på hela stråket med ca 90 minuter med fokus på delsträckor där förutsättningar för regionsförstoring är som störst samt att den negativa utvecklingen av olycksstatistiken bryts. 2035 är målbilden att hela stråket ska bestå av mötesfri väg och referenshastigheten vara minst 100 km/h.

Invigning av en efterlängtad väg

2011-10-14 19:00 CEST Bergslagsdiagonalen I strålande höstsol invigdes den 14 oktober 2011 sista etappen av den upprustade Bergslagsdiagonalen (riksväg 50) i gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Därmed har standarden höjts på hela sträckan mellan Falun och Alfta.

ReseMagazinet 2011

2011-06-01 12:00 CEST Bergslagsdiagonalen Äventyr - resor - sevärt - evenemang. Innehållsförteckningens rubriker/teman: Bus för barn, Scen & musik, Design & kultur, Nostalgi, Smaka lokalt, Äventyr & natur.

Transportanalys för Bergslagsdiagonalen

2011-04-08 11:00 CEST Bergslagsdiagonalen Syftet med transportanalysen är att: Tydliggöra och analysera Bergslagsdiagonalens standard och kapacitet idag och jämföra med stråkets betydelse för utveckling av näringsliv, inklusive turism, och arbetsmarknad. Peka på behovet av att på ett effektivt sätt uppgradera stråket för gods- och persontransporter. Ange särskilt angelägna åtgärder. Peka på möjliga synergieffekter av åtgärder

ReseMagazinet 2010

2010-06-01 12:00 CEST Bergslagsdiagonalen Äventyr - resor - sevärt - evenemang. Innehållsförteckningens rubriker/teman: Barn & familj, Kungliga anor i Örebro, Scen & musik, Mathjältar längs vägen, Väginformation, Hav & Sjö, Design & kultur, Trädgårdar & sommarcaféer.