Blogginlägg

Sköna online casinon att följa på Instagram

2015-02-04 06:45 CET Nya Casino Limited Har du nyligen kommit igång med Instagram och letar efter svenska online casinon att följa? Här har vi skapat en komplett lista och tar även med inaktiva konton samt casinon som ännu inte valt att aktivera sig på den snabbast växande social media plattformen.

Hion om natten

2015-01-01 09:12 CET Norrköpings Symfoniorkester Hösten 2014 producerade och uruppförde Norrköpings Symfoniorkester barnoperan "Hion om natten", med libretto av Henrik Ståhl och musik av Christoffer Nobin.

Reflektion kring problematiska affärssystem-projekt

2013-08-20 00:18 CEST Exsitec AB Har under sommaren varit inblandad i ett par utmanande affärssystem-projekt. Det är bara att konstatera att det inte är konstruktivt att skylla ifrån sig utan ett projekt med problem är ett misslyckande både hos leverantör och kund alldeles oavsett orsak. Även då vi levererat det som avtalats så är det ett misslyckande om det inte möter kundens förväntningar och behov.

2012-10-25 10:12 CEST Accelerator Nordic AB Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget behöver kunna stå på egna ben. Accelerator kommer genom detta också att få en enklare, mer försäljningsinriktad verksamhet med betydligt lägre kostnader.

2012-08-29 12:15 CEST Accelerator Nordic AB Projekten inom båda våra fokusområden, Imaging Software och Medical Nanotechnology forsätter att utvecklas väl och vår prioritet ligger fortsatt på utlicensiering/partnering, försäljning och marknadsföring. Bl.a. har SyntheticMR tecknat utvärderingsavtal med en av de globala MR-tillverkare som vi för diskussioner med för att gemensamt kunna nå ut med SyMRI på den internationella marknaden.

Världskonferens för Teknikparker i Tallinn

2012-06-26 18:03 CEST Mjärdevi Science Park AB Mjärdevi Science Park är en av de äldsta och mest kända teknikparkerna i världen. Vi är också medlemmar i IASP (International Association of Science Parks) och därmed deltar vi i den världskonferens som hålls varje år. I år arrangerades konferensen för 49:e gången och värdstad var Tallinn i Estland.

2012-06-18 14:41 CEST Accelerator Nordic AB Många medicinska imagingmetoder som t.ex. CT och mammografi, utsätter patienten för strålning vilket medför en ökad cancerrisk. En rapport från IOM drar slutsatsen att exponering för strålning i samband med medicinska undersökningar tydligt kunde förknippas med förhöjd risk att utveckla bröstcancer. Detta belyser vikten av strålningsfria metoder som MR.

2012-05-22 22:48 CEST Accelerator Nordic AB I det senaste numret av Tandläkartidningen gör Tomas Albrektsson, professor vid Göteborgs universitet, en genomgång av betydelsefull svensk forskning inom dentalområdet. I detta sammanhang väljer han ut forskningen kring AddBIOs produkt, dvs. användningen av bisfosfosfonater på dentala implantat som ett projekt som kan få internationell betydelse framöver.

2012-05-21 14:26 CEST Mjärdevi Science Park AB Idag hade vi avskedslunch för den skuggstyrelse som vi nu har haft i ett år. Det har varit åtta underbara tjejer och killar, och jag kommer verkligen att sakna dem. Som tur är kommer en av tjejerna att stanna kvar i styrelsen även nästa år, och två av tjejerna kommer att vara kvar, åtminstone under hösten, som adjungerade.

2012-03-29 15:58 CEST Mjärdevi Science Park AB Sista torsdagen i varje månad under ärtsoppssäsongen är det “Mjärdevi Sopplunch - Möte med ett Mjärdeviföretag”. Den här gången fick vi höra Andreas Berg som är Research Manager på Scandinavian Biogas berätta om både problem och möjligheter med biogas.