Pressmeddelanden

Pant till bistånd på ny rekordhöjd – Malå på plats 74 i Sverige

2013-03-12 08:45 CET Vi-skogen Under 2012 skänktes mer pantpengar än någonsin via Biståndsknappen i Coops butiker. I år kom Malå på plats 74 i rankingen över vilka kommuninvånare som skänker mest av panten. Förra årets placering var 155. Det visar Vi-skogens årliga pantranking.

2011-12-14 13:12 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts företagskunder är nöjdast i landet och privatkunderna är näst nöjdast. Dessutom är Skellefteå Kraft det enda elnätsbolag som uppfattas som prisvärt. Så ser det ut på elnätssidan när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar sin årliga kundnöjdhetsundersökning.

2011-11-10 08:44 CET NCC AB NCC Construction Sverige AB anlägger grundfundament och vägar till ytterligare sex vindkraftverk på berget Åmliden i Malå kommun. Arbetet ingår i etapp 2 av vindkraftsparken som är belägen tio mil väster om Skellefteå. Uppdragsgivare är Nordisk Vindkraft. Ordervärdet är 19 MSEK.

2011-07-04 14:09 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft AB och Jörnträ AB har skrivit ett leveransavtal som innebär att Jörnträ ska leverera värme till Skellefteå Krafts fjärrvärmekunder lokalt i Jörn. Det handlar om att nyttja överkapacitet som finns i Jörnträs befintliga biobränslepannor.

2011-03-31 15:13 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kommun är näst bäst i Sverige på att erbjuda invånarna tillgång till snabbt bredband via fiber. Skellefteås tillgång på 77 procent överträffas bara av Sundbybergs 83 procent. Då ska man betänka att de två kommunerna knappt ens är jämförbara vad gäller befolkningstäthet och yta. I tätbebyggt område är Skellefteå kommuns tillgång till fibernät bäst i Sverige.

2011-03-28 15:52 CEST Skellefteå Kraft Skellefteås bioenergikombinat i Hedensbyn har på två år nästan halverat utsläppen av kväveoxid. Projektet påbörjades 2007 och har kostat företaget ca 4 miljoner kronor.

2011-03-15 08:30 CET We Effect Allt fler använder sig av möjligheten att skänka panten till biståndsverksamhet. Under 2010 gav den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coops butiker 7,3 miljoner kronor, nära en miljon kronor mer än året innan. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

2011-03-01 12:05 CET Skellefteå Kraft När den årliga konferensen FTTH (Fiber To The Home) 2011 arrangerades i Milano i mitten av februari var Skellefteå utvalt som ett av de intressantaste exemplen i Europa på hur man tillhandahåller fiber till alla samt nyttjar infrastrukturen för att förbättra samhället.

2011-02-18 09:36 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts resultat för 2010 har ökat med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2009, från 435 MSEK till 529 MSEK. En väl fungerande elproduktion och höga elpriser på Nord Pool är viktiga orsaker till resultatförbättringen.

2011-02-04 08:00 CET Skellefteå Kraft I somras diskuterades Skellefteå Krafts tilldelning av utsläppsrätter i Biostor i Storuman. Efter en genomgång av förutsättningarna för anläggningen konstaterar vi att det inte är rimligt att nyttja torv i den omfattning som prognostiserades inför byggande av anläggningen. Efter att ha övervägt olika handlingsalternativ anser vi att Naturvårdsverket bör ompröva Skellefteå Krafts tilldelning.