Pressmeddelanden

2014-10-30 13:40 CET Bisnode Svenskt näringsliv mår bra. Konkursrisken har aldrig varit så låg, ej heller antalet företag med lägst kreditbetyg, kreditvärdighet C. Det indikerar att konkurserna kommer att fortsätta minska.

2014-10-30 11:58 CET Hyresgästföreningen region Norrland I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bo-stadsföretag. För bostadsföretagen gäller Lagen om allmännyttiga kommunala bo-stadsaktiebolag. Lagen är relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den nya lagen egentligen innebär. I debatten hörs ofta att syftet numera enbart är att skapa avkastning till ägarna. Detta är fel.

2014-10-29 13:00 CET Advance AB Advance har tecknat ett fyraårigt samarbetsavtal med Unilabs, Europas ledande laboratorie- och diagnostikföretag, innebärande ett helhetsåtagande för IT-tjänster. Ordervärdet under perioden uppgår till 60 MSEK plus kringtjänster som ligger utanför det fasta avtalet.

2014-10-29 12:18 CET Piteå kommun Piteå kommuns ambition är att det ska vara lätt för stadskärnans besökare att snabbt och enkelt hitta en bra parkeringsplats. Därför har kommunen utrett hur parkeringssituationen i centrum ska fungera i framtiden. I utredningen föreslås två timmars gratis parkering och möjlighet att betala för att stå längre. Nu inbjuds piteborna att tycka till och komma med synpunkter på utredningen.

2014-10-29 11:31 CET Piteå kommun Piteå kommun har haft uppdraget att mäta pollen under perioden mars-augusti 2014. Nu är Pollenlaboriatoriets rapport i Umeå klar. Den visar på att den tidiga våren medförde att pollensäsongen blev ca tre veckor längre än normalt. Resultatet för säsongen visar också på högre halter av alpollen, björk och gräs jämfört med säsongen 2013.

Miljökonferens ovan polcirkeln - program för JWC 2015 är klart

2014-10-28 16:56 CET Jokkmokks kommun Hur påverkar klimatförändringen livet och ekonomin i norr? (Foto: Eva Gunnare) Det är en av huvudfrågorna vid Jokkmokk Winter Conference norr om polcirkeln där klimatsamtalen är i fokus, dagarna innan vintermarknaden. Årets miljöhjälte 2013 finns bland de medverkande då programmet för 2015 presenteras - se bifogad pdf..

Sametingets ordböcker som app i din mobil

2014-10-27 14:50 CET Sametinget Sametingets ordböcker finns som app för mobiler och surfplattor. Appen ges ut av Samiskt språkcentrum som är en del av Sametinget. I appen kan du söka både på svenska och på samiska och det är lätt att växla mellan språken. Appen hämtar data från Sametingets webbordbok och innehåller för närvarande sydsamiska och lulesamiska ord.

Ebola – epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

2014-10-27 10:34 CET Umeå universitet Utbrottet av sjukdomen Ebola i västra Afrika och förekomsten av smittade personer i bl. a Europa och USA väcker många frågor. Vad är egentligen Ebola? Varför överlever vissa? Hur stor är risken för spridning till våra breddgrader? Går sjukdomen att förebygga? Hur ser beredskapen ut i Västerbotten?

2014-10-27 10:27 CET Pilkington Floatglas AB Hösten 2012 fick ledningen för Pilkington Floatglas AB direktiv om att inleda förhandlingar om nedläggning av produktionen. Dåvarande försäljningschef Niklas Hägerklint tog vid som VD och under en intensiv period hanterades allt från personalens reaktioner, pressen på ledningen att bibehålla en fungerande verksamhet samtidigt som planerna lades för uppstart av ”nya” Pilkington Floatglas AB.

2014-10-27 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Från 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som diskrimineringsform i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. På Piteå kunskapsfestival medverkar rådgivare från SPSM och pratar om hur vi skapar en mer tillgänglig skola.