Pressmeddelanden

Dagen för ett friskare Kalix

2015-10-06 12:13 CEST Kalix kommun

2015-10-06 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Sverige har allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Trots det stannar en grupp barn och unga hemma i långa perioder. Den 6 oktober genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Luleå där temat är att vända elevernas frånvaro till närvaro.

2015-10-05 15:01 CEST Bodens kommun Bodens nya kommunchef blir en lokal rekrytering – Mats Berg, 52, återvänder till hemkommunen efter bl a 6 år som kommunchef i Piteå. - Mats har en stabil chefserfarenhet med sig, inte minst ett stort kontaktnät, säger kommunalrådet Inge Andersson.

Fira Astronomins dag och natt på Umevatoriet

2015-10-05 14:45 CEST Umeå universitet Umevatoriet i Umeå håller öppet hus 10 oktober klockan 16.00–21.00 med anledning av Astronomins dag och natt som firas i hela Sverige. Missa inte astronomen Edvard Mörtsell från Stockholms universitet som håller föredrag om hur universum fungerar.

2015-10-05 12:29 CEST Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen har utvärderat de regionala digitala agendorna. Norrbotten är en av de regioner där man bäst tycker sig ha byggt hållbara strukturer för det fortsatta digitaliseringsfrämjandet.

2015-10-05 09:21 CEST Sparbankernas Riksförbund Bankkunderna ger återigen Sparbankerna som grupp höga betyg – kundnöjdheten bland såväl privat- som företagskunder placerar Sparbankerna i toppskiktet. Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av kundnöjdhet i bankbranschen.

2015-10-05 08:36 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB Som ett led i Tekniska Verkens ambition att erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme till Kirunaborna sänker nu Tekniska Verken fjärrvärmepriset med 2% från och med 1 januari 2016. Detta beslutades sista september på Tekniska Verkens styrelsemöte.

De nationella proven – en arena för likvärdighetsfrågor

2015-10-05 08:00 CEST Umeå universitet De nationella proven i år tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad elen kan i ämnet utan också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov av stöd, tycks till följd av detta riskera att få en otillfredsställande provsituation. Det visar Anette Baggers avhandling.

2015-10-05 06:00 CEST Luleå tekniska universitet Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

2015-10-03 07:30 CEST NyföretagarCentrum Sverige