Bilder

Logo Swedish recycling award

2015-11-26 10:43 CET Gästrike återvinnare Logo Swedish recycling award

Vinnare av Specialpriset på Återvinningsgalan 2015

2015-11-26 10:41 CET Gästrike återvinnare Vinnare av Specialpriset på Återvinningsgalan 2015. Från vänster Thomas Nylund, Förbundsdirektör på Gästrike återvinnare, Britt-Marie Berglund, Miljöpedagog på Gästrike återvinnare och Per-Olof Hallberg, Chef internationella relationer på Gästrike återvinnare.

Återvinningsgalan 2015

2015-11-26 10:38 CET Gästrike återvinnare Vinnare av Specialpriset på Återvinningsgalan 2015. De tre i mitten av fotot är från vänster Thomas Nylund, Förbundsdirektör på Gästrike återvinnare, Britt-Marie Berglund, Miljöpedagog på Gästrike återvinnare och Per-Olof Hallberg, Chef internationella relationer på Gästrike återvinnare.

För en värld som räcker längre

2015-06-25 15:08 CEST Gästrike återvinnare Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre

EL:IN skåp

2015-06-25 14:51 CEST Gästrike återvinnare EL:IN är det smidiga och enkla skåpet för smått elavfall. Skåpet som finns på flera ställen runt om i Sverige är framtaget för att förenkla medborgarnas möjligheter att sortera och lämna in sitt elavfall. Vi på Gästrike återvinnare strävar efter att det vi gör ska vara värdefullt för våra kunder, bra för miljön och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Återbruk

2015-05-18 17:26 CEST Gästrike återvinnare

Rent dricksvatten

2015-03-10 14:28 CET Gästrike Vatten AB

Mats Rostö

2015-03-10 14:25 CET Gästrike Vatten AB VD Gästrike Vatten.

Rent vatten

2015-03-10 13:33 CET Gästrike Vatten AB

Lena Blad

2015-01-01 08:16 CET Gästrike Vatten AB Chef för utveckling och projekt, Gästrike Vatten.