Dokument

Näringslivsprogram 2022- förslag

2014-07-01 09:47 CEST Örebro kommun

Provtagning av plantering- och trädgårdsjord 2014

2014-06-18 12:02 CEST Örebro kommun Rapport: Provtagning planterings- och trädgårdsjord 2014 Analyser av föroreningar, metaller och PCB, i planterings- och trädgårdsjord.

Produktblad Styrportalen IMD

2014-05-20 10:27 CEST Nordomatic AB

Produktblad Styrportalen Energiövervakning

2014-05-20 10:26 CEST Nordomatic AB

Nordomatic företagsbroschyr

2014-05-20 10:24 CEST Nordomatic AB Läs vår företagsbroschyr och se vad vi kan göra för er och klimatet. Bostäder och kontorsfastigheter står för den enskilt största energiförbrukningen idag. Vi installerar och driftoptimerar energismarta automationssystem i Sveriges alla större fastigheter och gör en verklig skillnad för energianvändningen.

Program 18-21 maj för Union of the Baltic Cities konferens i Örebro

2014-05-19 07:50 CEST Örebro kommun Hela programmet för Union of the Baltic Cities konferens i Örebro kommun 18-21 maj med utbyte inom stadsplanering, miljö och transport (programmet är på engelska).

Karta över Vattenstråket

2014-05-14 11:05 CEST Örebro kommun Karta över det nya promenad- och joggingstråket "Vattenstråket" som går längs Svartån från centrum till Karlslund eller Oset Rynningeviken.

Årsredovisning för 2013 Aspholmen Fastigheter AB

2014-04-25 13:48 CEST Aspholmen Fastigheter AB

Årsredovisning koncern 2013

2014-04-07 09:14 CEST EQC Group Koncernredovisning 2013. Omsättningen mer än fördubblades till 118 MKR med ett rörelseresultat på 11,5 MKR.

Yttrande över förslag till planer för transportsystemet 2014-2025

2013-09-09 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen - Hela avsnittet Ludvika(Gräsberg)–Grängesberg måste omprioriteras i den nationella transportplanen 2014-2025. Vid Grängesberg, yrkas på att åtgärder på väg och järnväg och omfattande broreparationer måste samplaneras. - Det utpekade nationella godsstråket på Rv50 bör beslutas fortsätta också norr om Örebro. - Trönödiagonalens genomförande är viktigt för hela Bergslagsdiagonalens lönsamhet.