Dokument

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

Så tycker de äldre riksundersökning 2016

2017-10-20 11:51 CEST

Rapporten med resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning

Värdebarometern 2017 Örebros kommun

Värdebarometern 2017 Örebros kommun

2017-09-27 11:30 CEST

Värdet på små- och medelstora företag i Örebros kommun ökade under 2016 med 11,1 procen...

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking

2017-09-26 09:35 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor

2017-05-18 13:00 CEST

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor som presenterades på Tekniska nämnden 18 maj.

Second Opinion Dricksvatten

Second Opinion Dricksvatten

2017-05-04 07:41 CEST

Konsultrapport

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

Utredning Lex Sarah Vv123_2017

2017-04-25 08:32 CEST

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

Utredning Lex Maria Vv 123_2017

2017-04-25 08:32 CEST

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2016

2017-04-24 14:02 CEST

Frågor & Svar LCA för returpall vs träpall

Frågor & Svar LCA för returpall vs träpall

2017-03-22 14:56 CET

I Frågor & Svar kan du läsa mer om hur vi genomfört jämförelsen mellan våra livscyk...