Dokument

Årsredovisning koncern 2013

2014-04-07 09:14 CEST EQC Group Koncernredovisning 2013. Omsättningen mer än fördubblades till 118 MKR med ett rörelseresultat på 11,5 MKR.

Yttrande över förslag till planer för transportsystemet 2014-2025

2013-09-09 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen - Hela avsnittet Ludvika(Gräsberg)–Grängesberg måste omprioriteras i den nationella transportplanen 2014-2025. Vid Grängesberg, yrkas på att åtgärder på väg och järnväg och omfattande broreparationer måste samplaneras. - Det utpekade nationella godsstråket på Rv50 bör beslutas fortsätta också norr om Örebro. - Trönödiagonalens genomförande är viktigt för hela Bergslagsdiagonalens lönsamhet.

Platsannons Byggledare

2013-07-10 13:37 CEST EQC Group Platsannons Byggledare

Platsannons Projektledare

2013-07-10 13:37 CEST EQC Group Platsannons Projektledare

Hjärtebarnsturen på Scandic Park, Stockholm

2013-05-07 12:28 CEST Scandic Hotels

Hjärtebarnsturen - föreläsningar

2013-05-07 12:28 CEST Scandic Hotels Här hittar du all information om föreläsningarna som arrangeras av Hjärtebarnsturen. Välkommen till oss på Scandic!

Trönödiagonalen - rapport från utredningsarbete

2012-11-20 11:00 CET Bergslagsdiagonalen Bergslagsdiagonalen är ett viktigt vägsystemutvecklande stråk, som gör Sveriges huvudvägnät betydligt mera rationellt och heltäckande. Den genande Trönödiagonalen som ska sammankoppla Bergslagsdiagonalen längst i norr till E4 är ännu i ett inledande planeringsskede. Trönödiagonalen kommer att stärka Bergslagsdiagonalens nationella funktion och Hälsinglands roll i det övergripande vägsystemet.

BERGSLAGSDIAGONALEN, MÅLBILDER FÖR 2025 OCH 2035

2012-11-13 08:00 CET Bergslagsdiagonalen Rapport av Tyréns på uppdrag av Bergslagsdiagonalen. 2025 är målbilderna bland annat en restidsförkortning på hela stråket med ca 90 minuter med fokus på delsträckor där förutsättningar för regionsförstoring är som störst samt att den negativa utvecklingen av olycksstatistiken bryts. 2035 är målbilden att hela stråket ska bestå av mötesfri väg och referenshastigheten vara minst 100 km/h.

Platsbanken-annons "Student med gott ölsinne sökes"

2012-08-21 09:14 CEST Jobbavitt AB - Ungdomspool.se Här är annonsen som ligger ute på arbetsförmedlingens hemsida, Platsbanken-annons "Student med gott ölsinne sökes"

Magnoliavandring i centrala Örebro

2012-04-20 15:32 CEST Örebro kommun