Bilder

Sture Kvist, Bk Qvirre

Sture Kvist, Bk Qvirre

2017-03-29 13:45 CEST

Sture Kvist, Bk Qvirre, fick Örebro kommuns tillgänglighetspris 2016 vid Kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars 2017

Carina Toro Hartman och Sture Kvist

Carina Toro Hartman och Sture Kvist

2017-03-29 13:45 CEST

Carina Toro Hartman (S), ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet, delar ut Örebro kommuns tillgänglighetspris 2016 till Sture Kvist

Utopia Arkitekter

Utopia Arkitekter

2017-03-09 06:58 CET

Husaren Örebro

Husaren Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Både Peter Palmgren, projektledare på Öbo och Robert Krohn, platschef på NA Bygg, är överens om att samverkansarbetet har fungerat bra. De har ständigt jobbat med att skapa en tillåtande attityd och skapa en gemensam värdegrund i arbetslaget under bygget .

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Bostadsdelen på Husaren består bland annat av en radhusdel med loftgångar.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Betong och stål är de bärande byggnadsmaterialen i Husaren, men andelen glas är också betydande.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Husaren ger bostäder och kontor i centralt läge till Örbroarna.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Husaren ligger centralt i Örebro .