Pressmeddelanden

​Miljonsatsning på tillväxtföretag i Norra Sverige

2015-06-25 08:08 CEST Almis mediarum Över 30 miljoner kommer att satsas på småföretagare i Norr- och Västerbotten genom Almiprojektet Triumf. Projektet som pågår mellan 2015 och 2018 finansieras av EU:s regionala strukturfond, Almi, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

2009-02-02 09:40 CET Rikspolisstyrelsen

2008-12-09 15:10 CET Skogforsk Skogforsk ska testa ett nytt virkesfordon i Norrbotten. Fordonet är 30 meter långt, vilket ger plats för en extra virkestrave. 50 procent högre lastvolym sänker kostnaderna, minskar koldioxidutsläppen och ökar trafiksäkerheten, eftersom mer virke kan transporteras med färre fordon.

2008-12-09 15:00 CET Skogforsk I dag lanseras en helt ny typ av timmerbil, med större lastförmåga och mindre miljöpåverkan. Fordonet har plats för en extra virkestrave. Det ger effektivare virkestransporter som är bra för både ekonomi, miljö och trafiksäkerhet. I framtiden kan två virkesfordon göra samma jobb som tre gör i dag.