Pressmeddelanden

2009-02-02 09:40 CET Rikspolisstyrelsen

2008-12-09 15:10 CET Skogforsk Skogforsk ska testa ett nytt virkesfordon i Norrbotten. Fordonet är 30 meter långt, vilket ger plats för en extra virkestrave. 50 procent högre lastvolym sänker kostnaderna, minskar koldioxidutsläppen och ökar trafiksäkerheten, eftersom mer virke kan transporteras med färre fordon.

2008-12-09 15:00 CET Skogforsk I dag lanseras en helt ny typ av timmerbil, med större lastförmåga och mindre miljöpåverkan. Fordonet har plats för en extra virkestrave. Det ger effektivare virkestransporter som är bra för både ekonomi, miljö och trafiksäkerhet. I framtiden kan två virkesfordon göra samma jobb som tre gör i dag.