Blogginlägg

2013-02-08 16:00 CET SKB Näringslivsutveckling AB SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) finns till för att hjälpa företagare och entreprenörer som behöver hjälp med att utveckla sin verksamhet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vår hemsida hittar du på www.skbnu.se. Vi kan stödja lokala företag i Oskarshamns och Östhammar kommuner med borgen för lån och stöd till affärsutveckling bland annat konsultcheck.

Hallå där Stig Björne!

2012-06-12 13:30 CEST SKB Näringslivsutveckling AB SKB Nu arbetar ju för att utveckla och stimulera näringslivet i Östhammars kommun. Vad tycker du om att Ångpanneföreningen (ÅF) nu ska etablera kontor i Östhammars tätort?