Pressmeddelanden

Parkskolan utan anmärkningar efter Skolinspektionens tillsyn

2014-11-28 14:56 CET Pysslingen Skolor När Skolinspektionen idag meddelade resultatet av sin inspektion av Parkskolan i Rönninge framkom att skolan klarat sig helt utan anmärkningar.

Rosenlundskolan utan anmärkningar efter Skolinspektionens tillsyn

2014-11-20 16:21 CET Pysslingen Skolor När Skolinspektionen idag meddelade resultatet av sin inspektion av Rosenlundskolan i Rönninge framkom att skolan klarat sig helt utan anmärkningar.

2014-05-27 11:16 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 3 juni stängs återvinningsstationen på Slagstavägen 7. Både fastighetsägaren och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för landets återvinningsstationer har tröttnat på ta hand om avfall som regelbundet dumpas på stationen. Nu tas den bort. Besökare som vill återvinna sina förpackningar och tidningar hänvisas till FTI:s behållare på kommunens återvinningscentral i Fittja.

Rosenlundskolan först i Pysslingen med KRAV-certifierat skolkök

2014-04-07 08:42 CEST Pysslingen Skolor Rosenlundskolan i Salem är första skolan inom Pysslingen med ett KRAV-certifierat skolkök. Certifieringen innebär att skolköket använder minst 25% KRAV-godkända råvaror i sin matlagning.

2014-02-20 08:54 CET Rönningepartiet Valnämnden i Salems kommun har "överskridit sina befogenheter" när de underkände folkinitiativet för folkomröstning om Rönninge Centrum, skriver initiativtagaren Marie Zachrison när nu ärendet överklagas till Kammarrätten. På ren svenska betyder det en överklagan mot maktmissbruk, vilket är en allvarlig och oroande erinran mot den politiskt tillsatta valnämnden.

2014-02-20 08:32 CET Rönningepartiet Förslaget om en nytt äldreboende SÄBO 2015, som Salems Kommunfullmäktige ska ta beslut om ikväll torsdag 20 feb, är t.o.m. en större skandal än att säga ja till planerna för Rönninge Centrum innan frågan om folkomröstning är avgjord. De styrande politikerna driver helt i onödan ner kommunens ekonomi i ett svart hål.

Peace, love och – avfallshantering? Så ska Södertörnsborna bli sopsmarta

2014-01-07 14:26 CET SRV återvinning AB Vi ger alla upphov till sopor, varje dag, året runt. Bara i Södertörnskommunerna slänger hushållen tillsammans 412 000 kg avfall varje dag. För att sätta avfallsfrågan i ljuset tar nu SRV återvinning ut sopgubbarna från bilarna och låter dem agera fotomodeller.

2013-11-21 12:40 CET Rönningepartiet Varför vill en kommun försvåra för att folkinitiativ, när grundlagen så sent som januari 2011 reformerades av er i riksdagen och regeringen med syfte att förenkla? I vårt aktuella fall har initiativet stoppats med en marginal på tre namn. Förutom att Salems kommun gjort formella felaktigheter har de enligt oss också missat hela er intention bakom lagen.

2013-11-20 16:17 CET Rönningepartiet Valnämnden har beslutat att inte godkänna folkinitiativet för en folkomröstning om ett nytt förslag om Rönninge centrum. De har fastslagit att det saknas tre (3) namn. Nämnden har räknat till 1160 namn och 1163 behövs för att nå upp till 10 % av de röstberättigade. I praktiken har kommunen underkänt människors sätt att skriva sitt eget namn.

2013-10-30 15:26 CET Rönningepartiet Namnunderskrifter från över 10 procent av Salems röstberättigade befolkning med krav på folkomröstning om Rönninge Centrum lämnades idag 30 oktober 2013 in till Salems kommun.