Videor

Thomas Nylund om nyttan med kunskapsexport

2015-02-03 07:45 CET Gästrike återvinnare Se filmen där Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare, berättar om nyttan med kunskapsexport.
Längd  1:36

Återbruk

2014-05-23 12:13 CEST Gästrike återvinnare Film för att uppmuntra till återbruk
Längd  0:20