Bilder

Skapande skola

2014-12-18 12:36 CET Vallentuna kommun

Nytt hotell på Arlanda

2014-12-02 16:35 CET Arlandastad Holding AB

Nytt hotell på Arlanda

2014-12-02 16:35 CET Arlandastad Holding AB

Nytt hotell på Arlanda

2014-12-02 16:35 CET Arlandastad Holding AB

Illustration Vallentuna Kulturhus

2014-11-28 10:17 CET Vallentuna kommun

Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.

2014-11-25 08:30 CET Sigtuna kommun Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

2014-11-25 08:30 CET Sigtuna kommun Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Romeo och Juliakören kommer till Vallentuna Teater

2014-11-21 15:02 CET Vallentuna kommun Romeo och Juliakören ger sin Julkonsert på Vallentuna Teater lördag 6 december kl. 19.

Romeo & Julia-kören ger julkonsert på Vallentuna Teater

2014-11-21 14:59 CET Vallentuna kommun Romeo & Julia-kören ger sin julkonsert på Vallentuna Teater lördag 6 december kl. 19.

Kulturlunch med Sissela Kyle

2014-11-21 14:57 CET Vallentuna kommun Sissela Kyle kommer till Vallentuna Kulturhus för en kulturlunch tisdag 9 december.