Bilder

Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.

2014-11-25 08:30 CET Sigtuna kommun Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

2014-11-25 08:30 CET Sigtuna kommun Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Romeo och Juliakören kommer till Vallentuna Teater

2014-11-21 15:02 CET Vallentuna kommun Romeo och Juliakören ger sin Julkonsert på Vallentuna Teater lördag 6 december kl. 19.

Romeo & Julia-kören ger julkonsert på Vallentuna Teater

2014-11-21 14:59 CET Vallentuna kommun Romeo & Julia-kören ger sin julkonsert på Vallentuna Teater lördag 6 december kl. 19.

Kulturlunch med Sissela Kyle

2014-11-21 14:57 CET Vallentuna kommun Sissela Kyle kommer till Vallentuna Kulturhus för en kulturlunch tisdag 9 december.

Norra Sigtuna stad

2014-11-11 07:00 CET Sigtuna kommun Norra Sigtuna stad kommer att växa fram som en organisk del av bebyggelsen som utgör Sigtuna i dag.

Norra Sigtuna stad

2014-11-11 07:00 CET Sigtuna kommun Norra Sigtuna stad kommer att växa fram som en organisk del av bebyggelsen som utgör Sigtuna i dag.

Här kommer Norra Sigtuna stad att växa fram. Det markerade området är ungefärligt.

2014-11-11 07:00 CET Sigtuna kommun Här kommer Norra Sigtuna stad att växa fram. Det markerade området är ungefärligt.

Lise & Gertrud

2014-11-05 09:56 CET Vallentuna kommun Lise & Gertrud kommer till Vallentuna Teater lördag 15 november med föreställningen Kiss your darlings.

Lönnebergakvartetten

2014-11-05 09:54 CET Vallentuna kommun Lönnebergakvartetten kommer till Novemberfestivalen i Vallentuna Kulturhus lördag 15 november.