Pressmeddelanden

2014-06-24 17:34 CEST Nötesjö Hotell Nötesjö Hotell, som ligger en liten bit från allmänna kommunikationer, men ca 3 km från Sturup, startar tillsammans med AMB en tur som går mellan Svedala Station och Nötesjö. Bussen går när hotellet har kvällsaktiviteter för allmänheten. Hotellet och AMB tar också initiativ till en reguljär busslinje mellan Svedala Station och Sturup, en linje som saknas i dag, där Nötesjö blir en del av rutten.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

2014-01-14 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresförhandlingarna mellan Skurupshem och Hyresgästföreningen är klara. Resultatet blev en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 februari 2014. Skurupshem hade från början begärt en höjning på 3 procent från 1 januari.

2013-11-20 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Från årsskiftet vill Skurupshem höja hyran med 3 procent. I sitt påkallande hänvisar Skurupshem till ökade kostnader för förvaltning och skötsel av fastigheterna.

2013-04-04 21:00 CEST Skurups folkhögskola Ny rektor för Skurups folkhögskola är Arvid Gisby. Han kommer närmast från Lernia Utbildnings AB där han arbetat som nationellt ansvarig metod- och verksamhetsutvecklare.

2012-11-23 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Skurupshem vill höja hyran med 3,9 procent från den 1 januari 2013 och har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyra. – Yrkandet är bland de hittills högsta vi fått i år, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Sten Svensson.

2011-12-19 07:06 CET Carema Sjukvård AB Alla medarbetare inom Carema Psykiatri vid samtliga enheter i Sverige har nu genomgått en utbildning i att bedöma risker för och förebygga att patienter försöker ta sitt liv. Utbildningen har genomförts i samarbete med Karolinska Institutet och innefattar även alla medarbetarna inom Carema psykiatris mottagningar i Skåne; i Simrishamn och Ystad samt filialerna i Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

2011-10-05 10:35 CEST Carema Sjukvård AB Carema Psykiatri i Skåne har genomfört en utbildning för all personal i att bedöma risker och förebygga att patienter försöker ta sitt liv. Utbildningen görs i samarbete med Karolinska Institutet och omfattar alla psykiatrimedarbetare i företaget.