Pressmeddelanden

2015-05-22 18:52 CEST Sollentuna kommun Idag invigdes Svenska Migrationscentrets lokalkontor i Sollentuna. Verksamheten i Sollentuna är ett samarbete mellan Svenska Migrationscentret, Sollentuna kommun, Arbetsförmedlingen och Riksarkivet.

HSB säljstartar 53 naturnära lägenheter centralt i Viksjö

2015-05-19 15:45 CEST HSB i Stockholm Nu på söndag säljstartas HSB brf Enen i Viksjö. Totalt kommer 53 lägenheter fördelat på två femvåningshus byggas på en lugn lokalgata omgivna av uppvuxna ekar.

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

2015-05-11 12:00 CEST Sollentuna kommun För att skapa er mer trivsam och levande gatumiljö längs Malmvägen har kommunledningskontoret i Sollentuna fått i uppdrag att ta fram en detaljplan i syfte att omvalda området till en boulevard. Mellan körfältet är tanken att en trädallé och cykelbanor ska ta plats.

2015-05-08 13:29 CEST Sollentuna kommun Ett beslut i full enighet togs under gårdagen i kommunfullmäktige om godkännande av avtalet mellan SL och Sollentuna kommun, om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbanan Norr Kistagrenen inom Sollentuna.

2015-05-08 08:00 CEST Sollentuna kommun Förbättrad service och ökat antal arbetstillfällen för personer utan sysselsättning, är några av vinsterna när kommunens arbetscenter nu tar över renhållningen av kommunens alla torg, gator och gång- och cykelvägar.

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

2015-05-07 13:48 CEST Sollentuna kommun Från och med maj månad kommer du som är Sollentunabo att se affischer mot våld i nära relationer runt om i Sollentuna. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relationer och visa vart man kan få hjälp.

Health & Training Camp intar Stockholm den 5-7 juni

2015-05-06 10:39 CEST Swecamp Den 5-7 juni anordnas en träningshelg på Flottsbro i Huddinge. Hälsoprofilen Camilla Rova kommer tillsammans med träningsinstruktörer erbjuda deltagarna ett smörgåsbord för kropp och själ. Det finns ett fåtal platser kvar. Läs mer och boka din medverkan på Swecamp.se

Ny Maxrestaurang i Sollentuna

2015-05-06 09:08 CEST Sollentuna kommun Under våren har Sollentuna kommun genomfört en anbudstävling för området väster om OKQ8 vid Edsbackarondellen. Nu har Kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att utse Max Hamburgerrestauranger till det vinnande anbudet.

2015-05-04 21:15 CEST Centerpartiet i Sollentuna Sollentunacenterns kommunfullmäktigegrupp har utsett Lars Kallander till tf. gruppledare efter att gruppledaren Anna Myrhed lämnat fullmäktige. Lars har fram till nu varit ersättare i kommunfullmäktige, men kommer att ersätta Anna Myrhed som ordinarie ledamot.

Maj populäraste månaden för norrortsbor att lämna trädgårdsavfall

2015-05-04 14:32 CEST SÖRAB ​Maj är den månad då norrortsborna brukar lämna mest trädgårdsavfall på SÖRAB:s återvinningscentraler. 2014 tog SÖRAB emot nära 2 000 ton trädgårdsavfall i maj på de åtta kommunala återvinningsanläggningarna som finns norr om Stockholm. Sammanlagt lämnade norrortsborna nästan 13 500 ton trädgårdsavfall på SÖRAB:s anläggningar förra året.