Pressmeddelanden

Fransk matkultur till Sollentuna

2015-09-29 09:14 CEST Picard Sweden AB

2015-09-15 09:52 CEST Sollentuna kommun ​Sollentuna ligger kvar i toppen och placerar sig återigen på andra plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av landets företagsklimat, som presenteras idag. Företagen är bland annat nöjda med kommunens service till näringslivet.

2015-09-14 08:32 CEST Sollentuna kommun

2015-09-09 15:50 CEST Sollentuna kommun Sollentuna är den kommun i Stockholms län som satsar näst mest på cykling. 550 kronor per invånare och år gör att vi kvalar in på en andra plats jämfört med övriga Stockholmskommuner.

Patriam fortsätter expandera  med bostadprojekt i Edsviken

2015-09-07 07:23 CEST Patriam

2015-08-31 15:08 CEST Sollentuna kommun ​I ett remissvar till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) avvisar den politiska majoriteten i Sollentuna det utredningsalternativ som föreslår att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. Istället är en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, att föredra.

2015-08-28 09:27 CEST Sollentuna kommun 2015 års kartläggning av antalet hemlösa i Sollentuna visar att hemlösheten har minskat under den senaste femårsperioden. Antal personer i hemlöshet längre än tre år har minskat väsentligt. Ingen person som rapporterats under mätveckan, v 18, bodde i offentliga utrymmen eller utomhus.

Fullt biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

2015-08-13 07:15 CEST MTR Nordic Hittills har biljettsortimentet i t-banans spärrkiosker varit mycket begränsat, en historisk restriktion som "alltid" funnits. Men nu är det nya tider. - För första gången går det nu att lösa vilken av SL:s biljetter som helst i spärrkiosken. Äntligen har det blivit lätt för tunnelbanans resenärer både att köpa biljetter och att få hjälp vid köp, säger Henrik Dahlin, stationsdirektör MTR.

Solna stad samarbetar med Hemsö om den nya skolan i Järvastaden

2015-08-07 10:00 CEST Solna stad Hemsö Fastighets AB kommer att bygga, äga och förvalta den nya skolan i Järvastaden i Solna. Den 17 augusti förväntas kommunstyrelsen i Solna att fatta beslut om tomträttsavtalet och andra avtal, som gör att projektet kan genomföras.

Erfterfrågan på barnpassning är populärast i Stockholms län

2015-08-06 11:13 CEST Nannynu! Barnpassning Efterfrågan på barnpassning fortsätter att öka stadigt år för år, detta trots viss politisk osäkerhet. Stockholms län är fortsatt det län där efterfrågan är allra störst. I dagsläget står Stockholm läns barnfamiljer för ca 90 % av barnvaktsförfrågningarna.