Nyheter

Boka Havs- och vattenforum, 20-21 maj i Göteborg

2014-02-11 07:09 CET Havs- och vattenmyndigheten Boka in Havs- och vattenforum den 20 och 21 maj 2014. Då samlas vi som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag för att höra om det senaste, ta plats i dialogen och påverka.

Tipsa EU-kommissionen om bästa sättet att minska marint skräp

2013-11-19 14:24 CET Havs- och vattenmyndigheten Just nu kan du svara på en så kallad konsultation, en webbenkät, där EU-kommissionen samlar in synpunkter om hur man ska kunna minska mängden marint skräp. – Jag hoppas att många har sett enkäten och bidragit med sina synpunkter, säger Johanna Eriksson, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Regelförenkling på fiskets område

2013-10-01 10:38 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV har fått i uppdrag av regeringen att genomföra regelförenkling på fiskets område.

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

2012-05-22 17:58 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ändrade föreskrifter som skickades på remiss i april i år. Syftet med förslaget var att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

Björn Risinger nöjd med flytten av HaV

2012-04-20 14:39 CEST Havs- och vattenmyndigheten 16 april flyttade Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor in i ”Pagoden” vid Göta älv i Göteborg. Generaldirektör Björn Risinger berättar här om flytten och om att skapa en ny myndighet. - Det är unika lokaler, inget annat kontor ser ut så här och det skapar en speciell känsla. Att föra samman och flytta verksamheter som vi gjort är komplicerat. Jag tycker att det har fungerat över förväntan.

Vattenpris för odling med lite vatten

2012-03-22 16:48 CET Havs- och vattenmyndigheten Vattenpriset "Stockholm Water Prize" går i år till forskare i Sri Lanka för deras arbete med att "få ut mer per droppe". International Water Management Institute (IWMI) med säte i Colombo har enligt priskommittén bidragit till effektivare bevattningssystem i Asien och Afrika och till globala riktlinjer om hur avloppsvatten kan användas säkert i jordbruket.

Liten risk för skador av vindkraft på marint liv

2012-03-14 10:30 CET Havs- och vattenmyndigheten De flesta negativa effekterna av havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med relativt enkla medel. Det visar en ny forskningsrapport från kunskapsprogrammet Vindval.

Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar

2012-02-22 15:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Ett halvår. Sex månader. 184 dagar. På papperet en kort tidsrymd men ändå så fylld av verksamhet. Under sitt första halvår har Havs- och vattenmyndigheten successivt utvecklats för att motsvara sitt uppdrag som en pådrivande, samlande och stödjande miljömyndighet.

Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

2012-01-12 12:25 CET Havs- och vattenmyndigheten Nu har svenska fiskefartyg använt digital e-loggbok i ett år. 123 av de största fartygen rapporterar nu in sina fångstresor direkt till sjöss – vilket bland annat skapar en effektivare och säkrare fisketillsyn. I och med det ligger Sveriges e-rapportering för fisket i EU-toppen, trots förseningar.

Experthjälp till Sydostasien

2011-11-11 15:14 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har en överenskommelse med Sida om att bistå med expertstöd för Sidas arbete i Sydostasien. Sida har bedömt att Havs- och vattenmyndigheten har en unik kompetens för att stödja arbetet med hållbara havs- och vattenmiljöer i Sydostasien, något som i högsta grad är en aktuell fråga i regionen.