Kontaktpersoner

Håkan Jonsson

Sametinget Partitillhörighet: Jakt- och fiskesamerna

Catarina Hägglund
Mikael Lindmark
Catarina Hägglund
Sam Hedman

Visit Hemavan Tärnaby AB

Storumans Folkhögskola

Jan-Egil Hemfjäll

Storumans Folkhögskola

Nils-Gunnar From

Storuman Energi AB