Dokument

Karta över mässan och program InnoCarnival Skåne 2014

2014-11-11 15:45 CET Malmö stad

Svar på granskningsrapport av Svalöfs gymnasium

2013-09-08 15:47 CEST Svalövs kommun Utbildningschef Kerstin Lingebrants skrivelse som svar på granskningsrapporten av Svalöfs gymnasium. Skrivelsen, daterad 2013-08-26, har tagits upp på Utbildningsutskottets sammanträde och svarar på vad kommunen har vidtagit för åtgärder för att förbättra rutinerna kring bland annat den ekonomiska uppföljningen av skolans verksamheter.

Granskningsrapport av Svalöfs gymnasium

2013-09-08 15:47 CEST Svalövs kommun PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en granskning av Svalöfs gymnasium inriktad på styrning och ledning. Granskningen resulterade i denna rapport, daterad 2013-06-18.

NSVA - Dagvattenpolicy för Svalöv

2013-06-17 09:29 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Dagvattenpolicy för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25.

Om trygghetsvandringar

2013-06-10 14:15 CEST Svalövs kommun Kort beskrivning av metoden för trygghetsvandringar, som har tagits fram av Nationella Brottsförebyggande Rådet.

Julstök på Kulturen 2009

2009-11-16 08:40 CET Kulturen Kulturens traditionella julstök - en vacker och genuin julmarknad med garanterad julstämning den 28-29 november. Det blir julaktiviteter, mat, musik, hantverk och stämning - läs hela programmet!