Dokument

Karta över mässan och program InnoCarnival Skåne 2014

2014-11-11 15:45 CET Malmö stad

Granskningsrapport av Svalöfs gymnasium

2013-09-08 15:47 CEST Svalövs kommun PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en granskning av Svalöfs gymnasium inriktad på styrning och ledning. Granskningen resulterade i denna rapport, daterad 2013-06-18.

Svar på granskningsrapport av Svalöfs gymnasium

2013-09-08 15:47 CEST Svalövs kommun Utbildningschef Kerstin Lingebrants skrivelse som svar på granskningsrapporten av Svalöfs gymnasium. Skrivelsen, daterad 2013-08-26, har tagits upp på Utbildningsutskottets sammanträde och svarar på vad kommunen har vidtagit för åtgärder för att förbättra rutinerna kring bland annat den ekonomiska uppföljningen av skolans verksamheter.

NSVA - Dagvattenpolicy för Svalöv

2013-06-17 09:29 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Dagvattenpolicy för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25.

Om trygghetsvandringar

2013-06-10 14:15 CEST Svalövs kommun Kort beskrivning av metoden för trygghetsvandringar, som har tagits fram av Nationella Brottsförebyggande Rådet.

Julstök på Kulturen 2009

2009-11-16 08:40 CET Kulturen Kulturens traditionella julstök - en vacker och genuin julmarknad med garanterad julstämning den 28-29 november. Det blir julaktiviteter, mat, musik, hantverk och stämning - läs hela programmet!