Kontaktpersoner

Karin Andersson

Karin Andersson

2018-04-25 08:31 CEST

Martin Berggren

Martin Berggren

2018-04-10 07:10 CEST

Johanna Sallhag

Johanna Sallhag

2018-02-21 15:30 CET

 Robert Zubkowicz

Robert Zubkowicz

2018-02-21 15:30 CET

Niklas Olsson

Niklas Olsson

2018-01-30 13:27 CET

Juristerna på HSB bistår med vägledning och rådgivning och förklarar dina rättigheter o...

Bengt Skånhamre

Bengt Skånhamre

2018-01-18 10:08 CET

Ansvarig för HSB-ledamotsrollen, håller utbildningar för styrelseledamöter och ger löpa...

Marcus Johansson

Marcus Johansson

2018-01-08 11:36 CET

Ann Thorén

Ann Thorén

2017-10-05 08:30 CEST

Camilla Tienso

Camilla Tienso

2017-06-28 15:46 CEST

Martin Gustafsson

2016-10-11 22:26 CEST