Pressmeddelanden

Samarbete över kommungränserna visar Rösjökilens ekologiska landskap

2014-11-12 10:22 CET Täby kommun En ny analysmetod har gjort det möjligt att för första gången ta reda på vad olika arter behöver för att sprida sig i landskapet. I ett gemensamt projekt har Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sollentuna kommuner gjort en så kallad biotopkartering för en stor del av Rösjökilen. Resultaten kan ha betydelse för framtida stadsplanering.

2014-11-12 09:56 CET Täby kommun Täby kommun tecknar avtal med tolv byggbolag för att förverkliga den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby med cirka 900 bostäder i bästa kollektivtrafikläge i Täby. Hållbarheten står i fokus och ska vara vägledande för byggandet av området, som ska ha en stadsmässig och nyskapande karaktär.

2014-11-11 15:55 CET Vallentuna kommun På kommunfullmäktiges första sammanträde för mandatperioden utsågs bland annat nya ordföranden för fullmäktige, ny kommunstyrelse och ny ordförande för kommunstyrelsen

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

2014-11-11 06:55 CET Upplands Väsby kommun Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

Ont om oberoende däckverkstäder ger sämre däck på svenska vägar

2014-11-10 23:32 CET Svenska Däckgruppen AB Försämrad konkurrens leder till sämre däck åt Svenskarna.

Hundraprocentig måluppfyllelse bland Milstensskolans nior

2014-11-10 14:36 CET Pysslingen Skolor När Skolverkets officiella statistik från vårterminen 2014 presenterades stod det klart att samtliga niondeklassare i Milstensskolan i Täby nådde målen i alla ämnen. Med ett genomsnittligt meritvärde på 241 ligger skolan också en bra bit över rikssnittet (214,8) och över snittet för alla grundskolor i Täby (240).

2014-11-06 09:11 CET SÖRAB Efter drygt 8 år som verkställande direktör på avfallsbolaget SÖRAB väljer Per Nilsson att sluta i bolaget. Anledningen är hälsoskäl. Per Nilssons sista anställningsdag i bolaget blir den 31 januari 2015.

2014-10-23 16:07 CEST Vallentuna kommun Roland Beijer slutar som kommundirektör i Vallentuna kommun.

2014-10-16 14:24 CEST Fortum Sverige AB Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader.

Upptäck nya möjligheter på Öppet Hus under Höstfesten

2014-09-22 11:34 CEST Vallentuna kommun Lördagen den 27 september, kl. 10-15, är det Öppet Hus vid Kulturhuset i Vallentuna. Syftet med evenemanget är att skapa möjligheter för Vallentunaborna att uppleva ett urval av alla verksamheter som finns inom kommunen. Genom att mötas i samtal och dialog kring viktiga frågor, projekt och tjänster kan nya möjligheter formas. Öppet Hus pågår samtidigt som familjefesten, Höstfesten.