Pressmeddelanden

2015-10-16 17:10 CEST Civilförsvarsförbundet Förre ombudsmannen Britt Sturestam, Svedala, valdes vid helgens förbundsstämma in i Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse. Britt valdes in till ordinarie ledamot.

Health & Training Camp intar Jägersbo den 18-20 september

2015-06-25 07:00 CEST Swecamp Den 18-20 september anordnas en träningshelg på Jägersbo i Höör. Hälsoprofilen Camilla Rova kommer tillsammans med träningsinstruktörer erbjuda deltagarna ett smörgåsbord för kropp och själ. Det finns ett fåtal platser kvar. Läs mer och boka din medverkan på Swecamp.se senast den 31 juli.

Fantastiska Fyledalen blir naturreservat 29 maj 2015

2015-05-28 08:48 CEST Världsnaturfonden WWF Fyledalen är ett riksintresse för naturvård med värden av internationell betydelse. Området ingår i nätverket av Europas finaste naturområden, Natura 2000. Hela området har ett stort antal nyckelbiotoper och är av riksintresse även för kulturmiljö med forn- och kulturlämningar.

Femteklassare lär sig om avfall och miljö

2015-05-05 09:36 CEST Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag Alla femteklassarna i Tomelilla kommun och Simrishamns kommun har blivit inbjudna på en soptur till Malmö. Det är Ökrab, i samarbete med Sysav, som står bakom satsningen och som bjudit in alla elever i årskurs fem i Simrishamns kommun och Tomelilla kommun till studiebesök på Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng i Malmö.

2015-01-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Österlenhem har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2015 och 2016. Österlenhem vill ha ett tvåårsavtal och vill förhandla om att genomföra höjningar både från 1 april 2015 och från 1 april 2016.

​Tomelilla kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

2014-11-26 08:20 CET SYNA AB Näringslivet växer i Tomelilla. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Skåne län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Pressvisning och invigning av InnoCarnival Skåne 2014

2014-11-11 15:45 CET Malmö stad

Erikshjälpen i Tomelilla flyttar till Industrigatan

2014-09-25 07:00 CEST Erikshjälpen Erikshjälpen Second Hand öppnar sin nya butik i Tomelilla lördagen den 8 november. Flytten sker från den gamla lokalen på Rundelsgatan till Industrigatan 8. Samtidigt går man från en butiksyta på 150 till cirka 800 kvadratmeter. Lördagen den 25 oktober stänger Erikshjälpen den gamla butiken för att återigen öppna på Industrigatan den 8 november kl 11.00.

Läs italienska på Österlen, Sveriges Toscana

2014-03-18 16:04 CET Medborgarskolan På Medborgarskolan i Simrishamn finns sex grupper som läser italienska under tio veckor. Intresset för språkkurserna är stort och det beror på att mat, kultur, hantverk möts på Österlen, Sveriges Toscana.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.