Pressmeddelanden

Nu abonnerar 2/3 av Sveriges kommuner på inlästa läromedel!

2015-06-03 12:45 CEST Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB Många kommuner väljer att investera i sina elever med läs- och skrivsvårigheter och ge dem möjligheten att lyssna sig till kunskap. En inkluderande undervisning står högt på dagordningen, vilket är mycket glädjande.

2015-05-26 15:45 CEST KSRR KSRR:s sorteringsanläggning, som varit igång sedan årsskiftet, levererar matavfallsslurry till biogas och biogödsel i den omfattning som planerat. Anläggningens förmåga att behandla såväl matavfall som restavfall fungerar bra. I den optiska avläsningen har det däremot uppstått inkörningsproblem som KSRR nu arbetar intensivt med att komma till rätta med.

KSRR presenterar årsredovisning för 2014

2015-03-19 14:23 CET KSRR ​Fredag 20 mars hålls möte för KSRR:s Förbundsdirektion. Årsredovisning för 2014 står på agendan och precis som förra året är det ett starkt ekonomiskt resultat som presenteras, trots de stora investeringar som gjorts.

KSRR blev årets Marknadsförare 2014!

2015-02-09 11:15 CET KSRR ​Under festliga former och i närvaro av drygt 700 gäster på Guldfesten, förärades KSRR och kampanjen ”Tack för-resten!” det prestigefulla priset Årets Marknadsförare i Kalmar län 2014.

2015-01-08 13:28 CET KSRR Fredag 9 januari sammanträder KSRR:s förbundsdirektion för första gången. En ordförande för de kommande fyra åren ska utses och under mötet närvarar också representanter från den nya medlemskommunen Oskarshamn.

​Torsås kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

2014-11-26 08:18 CET SYNA AB Näringslivet växer i Torsås. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Kalmar län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

2014-11-21 06:49 CET KSRR Idag hålls det sista mötet för KSRR:s förbundsfullmäktige – från årsskiftet ersätts styrelse och fullmäktige av direktion.

Nu börjar vi – ”Tack för-resten”!

2014-10-31 16:06 CET KSRR Måndag 3 november går äntligen startskottet för matavfallsinsamlingen i KSRR:s fyra medlemskommuner.

2014-10-21 14:16 CEST KSRR Den planerade insamlingsstarten 3 november gäller som planerat. KSRR ändrar ingenting i sitt upplägg men den gröna påsen kommer att få ett nytt utseende.

2014-10-14 13:36 CEST KSRR Nu har startskottet gått för den massiva informationskampanj där KSRR:s abonnenter i en rad olika medier får möta den gröna påsen – symbolen för förbundets matavfallsinsamling.