Pressmeddelanden

2014-08-20 14:17 CEST Tyresö kommun En valwebb, vykort till förstagångsväljare, festival med politikerträff. Tyresö kommun gör en rad insatser för att behålla, och ytterligare stärka, det höga valdeltagandet.

Tyresöbor får provåka gratis med SL

2014-08-20 13:41 CEST Tyresö kommun Tyresö kommun och SL erbjuder bilpendlande Tyresöbor att gratis provåka kollektivt under ett par veckor i höst. Tanken är att få bilister att ändra sina resval och oftare ställa bilen hemma. På så vis minskar både utsläppen och köerna på Tyresövägen.

Regnbågen kommer till Tyresö i samband med Pride

2014-07-01 15:43 CEST Tyresö kommun I samband med Stockholm Pride, 28 juli-2 augusti, kommer Tyresö kommun för första gången att hissa regnbågsflaggor på de officiella flaggstängerna vid Tyresö Centrum. Detta för att visa att kommunens verksamheter präglas av mångfald och öppenhet.

Tyresö medeltidsdagar 24-25 maj

2014-05-08 10:46 CEST Tyresö kommun Efter ett års uppehåll är nu Tyresö medeltidsdagar tillbaka. Den 24-25 maj kommer Lilla Tyresö förvandlas till en medeltida by som befolkas av riddare, gycklare och hantverkare i tidstypiska dräkter. Följ med på en spännande tidsresa tillbaka i tiden - en upplevelse för hela familjen och andra medeltidsintresserade. Höjdpunkten på dagen blir tornerspelet 14.00.

2014-05-07 09:24 CEST Tyresö kommun Tyresö kommun har tecknat avtal med sex föreningar som i höst kommer att erbjuda fritidsverksamhet för 9-12-åringar. Detta ger ett bredare utbud av fritidsverksamhet och alternativ som är attraktiva även för de som närmar sig tonåren.

Nordomatic levererar till Scanias nya karossverkstad

2014-04-25 13:23 CEST Nordomatic AB Nordomatic har fått förtroendet att delta i ett spännande projekt – att bygga en helt ny karossverkstad. Scania i Oskarshamn.

Nordomatic lanserar ny molntjänst för bostadsfastigheter

2014-04-02 09:49 CEST Nordomatic AB Vår mättjänst gör det enkelt att mäta och debitera de boende för sin faktiska energi- och vattenförbrukning. Vi automatiserar mätinsamlingen, visualiserar förbrukningen och därigenom ges de boende en möjlighet att påverka sitt beteende och styra åtgången.

Nordomatic lanserar ny molntjänst

2014-04-01 15:39 CEST Nordomatic AB Idag på Nordbygg 2014, monter A30:30, presenterar Nordomatic ett nytt energiövervakningssystem som vänder sig till professionella fastighetsförvaltare. Stigande energikostnader och strängare miljökrav har skapat ett stort intresse för energibesparing i byggnader.

2014-04-01 14:37 CEST Tyresö kommun Den 1 april 2014 inför Tyresö kommun kundval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice.

2014-03-28 10:16 CET Tyresö kommun Det lokala aktivitetsbidraget för aktiviteter för personer med olika typ av funktionsnedsättningar dubbleras och föreningar som vill starta verksamhet för denna målgrupp kan få uppstartsbidrag. Aktivitetstödet för barn och unga höjs också med nära10 procent. Tyresö var redan före höjningen i topp bland de kommuner i Stockholm som bidrar mest till barn- och ungdomsaktiviteter.