Pressmeddelanden

2015-01-29 16:38 CET Tyresö kommun Tyresö kommuns fastighetsenhet fick i december 2014, som tredje kommun i landet, sitt energiledningssystem certifierat enligt ISO 50001:2011. På fyra år har energianvändningen minskat med 20 procent och 6 miljoner kronor om året sparats.

2015-01-20 22:50 CET Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Organisationen växer i landets alla län, både på landsbygden och i städerna.

2014-12-18 08:10 CET Tyresö kommun Ett 16-våningars höghus med hyresrätter om mestadels ett och två rum blev en av vinnarna när tävlingen om Norra Tyresö Centrum etapp 1 avgjorts. Strax utanför centrum börjar redan nästa år 76 ungdomslägenheter och cirka 200 kommunala hyresrätter att byggas. Dessutom inför Tyresö Bostäder ett koncept med ungdomslägenheter.

Brevik Skola utan anmärkningar efter Skolinspektionens tillsyn

2014-11-28 14:51 CET Pysslingen Skolor När Skolinspektionen meddelade resultatet av sin inspektion av Brevik Skola i Tyresö framkom att skolan klarat sig helt utan anmärkningar.

Kvinno- och tjejjourer från norr till söder uppmärksammar 25 november

2014-11-24 08:41 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Den 25 november uppmärksammar Sveriges kvinno- och tjejjourer FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor över hela landet. Runtom i hela Sverige, från Haparanda i norr till Malmö i söder, hålls sopplunch, ljusmanifestationer, utställningar, debatter och föreläsningar.

2014-11-12 07:59 CET Tyresö kommun

2014-10-17 12:32 CEST Nordomatic AB Att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och chans att bidra i Sveriges häftigaste tekniska fastighetsprojekt är det som gör Nordomatic till en av de attraktivaste arbetsgivarna i branschen. För att också säkra medarbetarna spetskompetens inom teknik, projekthantering och affärsmannaskap har Nordomatic valt att samarbeta med Teknologisk Institut för hela sitt utbildningsbehov.

2014-10-12 09:35 CEST Göran Nordfjell Under årets sista månader (31 oktober - 31 december 2014) ställer Göran Nordfjell ut akvareller på rest. Sjöboden i Trollbäcken, Tyresö. Tavlorna kan beskådas när restaurangen är öppen, se http://sjöboden.se Göran Nordfjell, född 1963 i Lycksele. Bor nu i Trollbäcken. Är fritidskonstnär och medlem i Svenska konstnärsförbundet och BUS. Jobbar som System Designer.

2014-08-20 14:17 CEST Tyresö kommun En valwebb, vykort till förstagångsväljare, festival med politikerträff. Tyresö kommun gör en rad insatser för att behålla, och ytterligare stärka, det höga valdeltagandet.

Tyresöbor får provåka gratis med SL

2014-08-20 13:41 CEST Tyresö kommun Tyresö kommun och SL erbjuder bilpendlande Tyresöbor att gratis provåka kollektivt under ett par veckor i höst. Tanken är att få bilister att ändra sina resval och oftare ställa bilen hemma. På så vis minskar både utsläppen och köerna på Tyresövägen.