Kontaktpersoner

Axel Rydholm

Kunskapsförbundet Biträdande rektor, gymnasial lärlingsutbildning

Kunskapsförbundet Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet

Kunskapsförbundet Biträdande rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kunskapsförbundet Biträdande rektor för El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Fordons- och transportprogrammet (MTU), Naturvetenskapsprogrammet

Kunskapsförbundet Enhetschef Individ och samhälle inklusive lärcentraverksamhet

Bo Ramberg
Gisela Falck
Andreas Häggqvist
Ulf Nordentjell