Pressmeddelanden

2015-11-27 11:50 CET Balticgruppen Swedbank öppnar under våren 2016 ett bankkontor i Utopia Shopping. Utopia-kontoret blir en unik satsning från Swedbank då det nya bankkontoret kommer att följa Utopias öppettider och låta Umeåborna göra bankärenden även efter kontorstid och på lördagar.

2015-11-27 11:05 CET Umeå universitet Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka är en mycket kostnadseffektiv vårdform som kostar mindre är den vård som denna patientgrupp vanligtvis får., enligt en studie vid Umeå universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Palliative Medicine.

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

2015-11-27 07:00 CET Umeå universitet För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.

Granö Beckasin, Umeå Folkets Hus och Kvarkenfisk är vinnarna till turismpriser 2015

2015-11-26 19:44 CET Visit Umeå UmeåregionensTuristgrupp, Visit Umeå och EU projektet Effekt har i kväll utsett årets turistföretag i Umeåregionen 2015. Här följer motiveringarna till utmärkelserna.

2015-11-26 16:17 CET Umeå kommun ​Umeå kommuns grundskolor har tagit emot 105 nyanlända elever under hösten 2015 till och med november. Situationen är dubbelt så många mottaganden jämfört med samma period för ett år sedan. En mottagningsenhet möter vårdnadshavare och deras barn och ger information och förbereder inför skolstart, och flera skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända.

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

2015-11-26 16:06 CET Umeå universitet Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Arkivet innehåller manuskript till böcker, noveller och filmer samt klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier.

2015-11-26 15:42 CET Umeå kommun ​För- och grundskolenämnden har fått information om förskolorna och skolornas egen rapportering om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rapporteringen samlas in av Elevhälsan och visar att dessa har minskat i såväl förskolor som grundskolor i jämförelse med läsåret 2013/2014.

2015-11-26 15:33 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med Skollagen att endast erbjuda skolbarnomsorg i fritidshem vid elevens hemskola. Elever som går på de fristående fritidshemmen Bilaal och Solgläntan, ca 50 elever, kommer att erbjudas plats på fritidshem på elevens hemskola från höstterminen 2016.

Lina Trulsson tilldelas årets Michael Treschow-stipendium

2015-11-26 12:51 CET Umeå universitet Lina Trulsson, student vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan, Umeå universitet, tilldelas Michael Treschow-stipendiet på 100 000 kronor för att hon har uppvisat djärvhet, nydanande och lust i sitt arbete.

Upphandling klar för gestaltning av Vasaplan

2015-11-26 11:29 CET Umeå kommun Umeå kommun planerar att bygga om Vasaplan och det blev WSP som fick uppdraget att utforma platsen. Ombyggnaden ska säkerställa kapacitet för kollektivtrafiken även på längre sikt, förbättra tillgängligheten samt skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö. Byggstarten är planerad till 2017.