Pressmeddelanden

Landskapsanalys underlättar vid inventering av fladdermöss

2016-08-25 15:38 CEST
Umeå kommun har med hjälp av bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) tagit fram en ö...

​Studenter får jobb under utbildningen

2016-08-25 13:35 CEST
Umeå kommun ska anställa fem studenter per termin under fem år. Syftet är att stärka öv...

Många valde tempererat sommaren 2016

Många valde tempererat sommaren 2016

2016-08-25 11:58 CEST
Utomhusbaden i Umeå lockade totalt 43 786 besökare sommarsäsongen 2016. De tre temperer...

​Detaljplan klar för 370 nya lägenheter på Olofsdal

​Detaljplan klar för 370 nya lägenheter på Olofsdal

2016-08-24 16:45 CEST
Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för den tredje och sista etappen på Olofsdal. ...

Förtätning med 60 lägenheter längs Norrlandsgatan

Förtätning med 60 lägenheter längs Norrlandsgatan

2016-08-24 16:45 CEST
Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan som ska göra det ...

​Flerbostadshus i upp till sju våningar på Backen

​Flerbostadshus i upp till sju våningar på Backen

2016-08-24 16:44 CEST
Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan vid korsningen Backe...

​Planer för punkthus i nio våningar på Mariehem

​Planer för punkthus i nio våningar på Mariehem

2016-08-24 16:44 CEST
Sedan tidigare pågår ett planarbete för påbyggnad av några hus vid Mariehemsvägen. Fast...

​Antagen detaljplan för Coop på Carlshem

​Antagen detaljplan för Coop på Carlshem

2016-08-24 16:44 CEST
Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för den planerade Coop-butiken på Carlshem. D...

​Påbörjad detaljplan för Lilljansberget

​Påbörjad detaljplan för Lilljansberget

2016-08-24 16:43 CEST
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt planprogrammet för Lilljansberget. Nu har byggna...

​Planering för 300 lägenheter på Väst-Teg

​Planering för 300 lägenheter på Väst-Teg

2016-08-24 16:43 CEST
Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan på Väst-Teg. Det ...