Pressmeddelanden

2015-02-26 14:44 CET Be Green Umeå Lördagen den 28 februari kommer Be Green Umeå att befinna sig på Rådhustorget med sin kampanjbil – kom och upplev hur en gråtande bil låter.

2015-02-26 14:21 CET Umeå kommun ​Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.

2015-02-26 14:18 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

2015-02-26 14:13 CET Umeå kommun Holmsund-Obbola har behov av fler lokaler för att rymma barn och elever i förskolan och skolan de närmaste åren. För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ökad samordning av verksamheter.

​Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

2015-02-26 10:10 CET Umeå universitet Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen lever allt längre. Det konstaterar forskare vid bland annat Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Diabetic Medicine.

Lockar gymnasieelever med it och media

2015-02-26 07:45 CET InfoTech Umeå ​Det är stort intresse för it-utbildningar, spelutveckling och programmering när 3 000 gymnasieelever besöker Umeå universitet. På plats finns även it-branschen för att berätta om vad som väntar efter utbildningarna.

2015-02-25 16:59 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill fortsätta utreda möjligheterna att samla delar av den kommunala gymnasieverksamheten i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan.

2015-02-25 16:57 CET Umeå kommun Byggnadsnämnden antog den 25 februari detaljplanerna för etapp 2 inom Stadsliden 6:3. Det betyder att området där de gamla vårdlokalerna för barn- och ungdomspsykiatrin tidigare låg snart kan bebyggas med bostäder. – Det kommer att bli en attraktiv bostadsmiljö mellan Nydalahöjd och Mariehem, så det är roligt att planen antas, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

2015-02-25 14:57 CET Umeå kommun Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Extra resurser för att klara utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen

2015-02-25 13:45 CET Umeå kommun ​Fyra extra heltidstjänster tillsätts för att komma till rätta med de långa utredningstiderna för anmälningar som rör barn och unga. Det beslutade individ- och familjenämnden den 25 februari.