Nyheter

2014-04-16 16:27 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

2014-04-11 20:19 CEST Uppsala kommun Under måndag morgon 14 april kommer Uppsala kommun att flytta ett antal ekar utmed Herrhagsvägen. Flytten utförs för att kommunen ska kunna börja bygga en ny torgyta norr om cirkulationsplatsen vid Stenhagsvägen och Herrhagsvägen.

2014-04-11 16:20 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

2014-04-11 15:58 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

2014-04-11 15:48 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

2014-04-11 15:25 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. Anledningen är ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner vid användning av ambroxol.

2014-04-09 16:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

2014-04-03 10:20 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

2014-04-02 16:57 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2014.

2014-03-27 16:25 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har beslutat att sex nya ämnen ska klassas som narkotika från den 8 april.