Nyheter

Fem nya ämnen blir narkotika

Fem nya ämnen blir narkotika

2018-06-20 14:39 CEST

​Regeringen har beslutat att fem nya ämnen blir narkotika från och med den 26 juni. Läk...

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu

2018-06-15 10:05 CEST

Utgåvan har fokus på behandlingsrekommendationen för intravenös vätskebehandling till b...

Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad

Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad

2018-06-15 08:57 CEST

För att ge en så heltäckande behandlingsrekommendation som möjligt har avsnittet för r...

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018)

2018-06-13 13:54 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (C...

Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika

Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika

2018-06-08 12:07 CEST

Ökat missbruk av pregabalin samtidigt som tullens och polisens beslag ökat kraftigt, är...

Risk för leverskada med Esmya – nya åtgärder införs den 5 juni 2018

Risk för leverskada med Esmya – nya åtgärder införs den 5 juni 2018

2018-06-05 09:05 CEST

​CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) stöder PRAC:s rekommendation om ...

EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriqden

EMA begränsar användningen av Keytruda och Tecentriqden

2018-06-04 15:46 CEST

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar begränsningar i användningen av Ke...

Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EUden

Två nya ämnen regleras som narkotikaprekursorer i EUden

2018-06-04 11:15 CEST

Europeiska kommissionen har beslutat att 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) och N-fene...

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan

2018-05-22 12:34 CEST

​MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus och apotek och marknadsförs inte l...

Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105

Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105

2018-05-22 09:11 CEST

​Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud av bilirubinmätaren Dräger JM-105...