Nyheter

2014-10-01 16:17 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har avslutat en granskning av Valdoxan och kommit fram till att nyttan med läkemedlet fortsätter att överväga riskerna. EMA rekommenderar dock ytterligare åtgärder för att minska risken för leverskada. Valdoxan används för att behandla egentlig depression hos vuxna.

2014-10-01 13:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har börjat granska tillgänglig information om läkemedel som för närvarande är under utveckling för behandling av ebolavirus-infektion. Syftet är att ge en översikt över det aktuella kunskapsläget om experimentella läkemedel, som kan ligga till grund för hälsovårdsmyndigheters beslut.

Läkemedelsverkets nya generaldirektör på plats!

2014-10-01 10:24 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Idag tillträder Catarina Andersson Forsman tjänsten som generaldirektör för Läkemedelsverket.

2014-10-01 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsupplysningen är tillfälligt stängd torsdagen den 2 oktober på grund av verksamhetsutveckling. Tjänsten öppnar åter som vanligt fredagen den 3 oktober klockan 08.00.

Förväntade nyheter i ISO 14001:2015

2014-09-30 10:31 CEST Bergström & Hellqvist AB En ny version av miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är förväntad att publiceras under/efter sommaren 2015. Nyheter är bl.a. ett riskbaserat angreppssätt, fokus på hela leverantörskedjan, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Om alla aktörer bestämmer sig för att ’resultat’, är viktigare än ’certifikat’, kan det innebära riktigt stora vinster för miljön.

Förväntade nyheter i ISO 9001:2015

2014-09-29 20:08 CEST Bergström & Hellqvist AB Nästa version av ISO 9001 är förväntad att publiceras under/efter sommaren 2015. Nya ISO 9001:2015 kommer att innehålla rad olika förbättringar, bl.a. genom ett riskbaserat angreppssätt, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Sammantaget kommer förändringarna göra standarden till ett ännu kraftfullare verktyg än förut, om den tillämpas och certifieras i enlighet med intentionerna.

2014-09-29 12:17 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket inleder ett projekt för att komma närmare akademi och industri i Öresundsregionen. Syftet är att förenkla möjligheterna att träffa representanter från myndigheten. Projektet bygger på ett avtal med Medicon Village som tagit över AstraZenecas tidigare lokaler i Lund, där Läkemedelsverket nu får tillgång till regionens aktörer inom life science.

2014-09-29 10:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tidigare i år fått information om att det finns självtester för klamydia till försäljning på nätet som varken är CE-märkta eller uppfyller kraven. Dessa tester är inte tillförlitliga. Misstänker man klamydia ska man alltid kontakta sjukvården. Klamydiamåndagen är en årlig kampanj där landsting och myndigheter samverkar för ökad testning och rådgivning kring klamydia.

2014-09-26 10:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Restsituationen för Tuberculin PPD, som har pågått sedan i våras, kommer att fortsätta året ut. Nästa leverans till Sverige är beräknad till januari 2015. Om alternativa tester inte är lämpliga att använda kan utländskt läkemedel förskrivas på licens.

Vi ses på Business Arena i Stockholm

2014-09-16 15:03 CEST Arcona Onsdag och torsdag denna vecka träffar ni Arcona i monter nr 105 på Business Arena, Waterfront Congress Centre i Stockholm.