Nyheter

2015-11-24 10:03 CET Uppsala kommun Under veckan tänds årets julbelysning och Paradgatans första etapp invigs. Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) tänder julbelysningen på fredag kväll. Men redan torsdag morgon tänds julbelysningen i Vretgränd. Julbelysningen är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala citysamverkan.

2015-11-17 12:37 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Svensk mästare i Sten Sax Påse 2015 är Mathias Svärd från Hudiksvall

2015-11-15 22:28 CET O'Learys Trademark AB Finalen blev precis så spännande som kunde förväntas. En efter en av de 32 tävlande slogs ut och till slut stod det klart att svensk mästare i Sten Sax Påse 2015 är Mathias Svärd från Hudiksvall.

Vattenfalls kontor i Luleå börjar ta form

2015-11-06 11:10 CET Tema Skanska bygger just nu Vattenfalls nya kontor i anslutning till Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park. Vattenfall satsar på Luleå som blir huvudort för omkring 300 anställda de närmaste 15 åren.

2015-11-03 16:06 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

2015-11-02 13:37 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Ängsmiljöer, vatten och tallar ska prägla miljön i Rosendal, Uppsala

2015-11-02 09:53 CET Tema Rosendal är en ny stadsdel i Uppsala. Temas landskapsarkitekter gestaltar den nya stadsdelens gator, allmänna platser och övrig mark.

2015-10-27 14:22 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén arrangerar årets farmakopékonferens 2016, torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

2015-10-27 13:30 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

Framgångsrik projektledning uppmärksammas

2015-10-26 09:54 CET Tema Tema har ansvarat för projektledningen när Landstinget i Uppsala län bygger det nya p-huset Bärnstenen vid Akademiska sjukhuset.