Nyheter

Hyresgästerna skriver om sina hem i Stena Fastigheters nya blogg

Hyresgästerna skriver om sina hem i Stena Fastigheters nya blogg

2017-08-16 08:46 CEST

​Under sommaren 2017 lanserade Stena Fastigheter sin nya blogg, ”Mitt Älskade hem”. Tan...

Sh bygg renoverar Carolina Rediviva

Sh bygg renoverar Carolina Rediviva

2017-08-11 08:05 CEST

På begäran av Uppsala universitet har Sh bygg fått i uppdrag att omdisponera och förbät...

Nya regler för att utses till anmält organ

Nya regler för att utses till anmält organ

2017-08-09 13:49 CEST

Nya regler för att utses till anmält organ börjar tillämpas den 26 november 2017. Nya d...

EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

2017-08-04 15:05 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar rekommendationen från dess säkerhets...

EMA finner inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar för hund och katt

2017-07-27 13:37 CEST

​För en grupp hundar som uppvisade kramper efter behandlingen så kunde för ett fåtal av...

Restsituation för Glycophos

Restsituation för Glycophos

2017-07-14 14:46 CEST

En restsituation för läkemedlet Glycophos uppstår under vecka 29. Enligt företaget går ...

Restsituation för Trisenox uppstår i augusti

Restsituation för Trisenox uppstår i augusti

2017-07-14 10:02 CEST

En restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) kommer uppstå i mitten/slutet...

Restsituation för Peditrace och Addaven

Restsituation för Peditrace och Addaven

2017-07-14 09:13 CEST

En restsituation för läkemedlen Peditrace och Addaven har uppstått. Nästa leverans av P...

PRAC rekommenderar begränsning av användning av multipel skleros-läkemedlet Zinbryta

PRAC rekommenderar begränsning av användning av multipel skleros-läkemedlet Zinbryta

2017-07-10 16:31 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att användni...

PRAC bekräftar slutsatsen om begränsningar av användningen för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

PRAC bekräftar slutsatsen om begränsningar av användningen för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

2017-07-10 11:33 CEST

Efter omprövning som några av de berörda företagen begärt bekräftar nu den europeiska l...