Nyheter

Ny medicinteknisk lagstiftning snart på plats

2016-05-27 15:55 CEST

Godkännandeprocessen för två nya medicintekniska förordningar pågår. Ett formellt godkä...

Ny vägledning för medicinteknik

2016-05-27 13:01 CEST

Läkemedelsverket har publicerat en ny vägledning avsedd för tillverkare av in vitro dia...

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2016

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2016

2016-05-27 09:17 CEST

I detta nummer presenteras den nya rekommendationen om läkemedelsbehandling av gikt. Ta...

Restsituation för remifentanil injektions-/infusionsvätska

2016-05-26 10:06 CEST

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för injektions...

Stormannagrav från vendeltid undersöks i Uppsala

Stormannagrav från vendeltid undersöks i Uppsala

2016-05-24 17:52 CEST

Arkeologikonsult AB har under våren undersökt en boplats och gravar vid Fyrislund, Upps...

PRAC-analys genomförd om risken för inhibitorutveckling vid behandling med rekombinanta faktor VIII-läkemedel

2016-05-19 16:22 CEST

PRAC enades om att tillgängliga data inte kan bekräfta att Kogenate Bayer/Helixate NexG...

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2016)

2016-05-17 13:58 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (C...

Ny vägledning – Läkemedel eller inte läkemedel?

2016-05-17 09:11 CEST

Det är inte alltid enkelt att avgöra om en produkt är ett läkemedel, ett kosttillskott ...

EMA avslutar granskning av inhalerade kortikosteroider vid KOL

2016-05-16 16:02 CEST

Uppdatering 2016-05-16: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte...

EMA planerar för offentliga utfrågningar

2016-04-21 08:35 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har antagit den slutgi...