Kontaktpersoner

Erik Fagerberg

Erik Fagerberg

2016-08-22 09:00 CEST

Erik Fagerberg är Socionom, legitimerad Psykoterapeut med relationell inriktning, IPT u...

Karin Hellzén

Karin Hellzén

2016-08-19 11:37 CEST

Charlotte Magyar

2016-08-19 10:04 CEST

Caroline Wiens

Caroline Wiens

2016-08-17 09:00 CEST

Caroline Wiens arbetar som Familjerådgivare, Individualterapeut och utbildare. Caroline...

Karin Beijer

Karin Beijer

2016-08-15 09:00 CEST

Min grundutbildning är Socionom vid Lunds universitet 1977. Sedan 2001 är jag auktorise...

Nhil Kourie

Nhil Kourie

2016-07-01 16:01 CEST

Fanny Löfgren

Fanny Löfgren

2016-06-29 07:30 CEST

Leder det dagliga arbetet på Uppsala Tourist Center med ansvar för ekonomi, personal, m...

Mickan Lüning

Mickan Lüning

2016-06-03 09:58 CEST

Ingår som sakkunnig representant för Svenska Downföreningen i nätverket NNKKF; Nationel...

Jessica Steje

Jessica Steje

2016-06-03 09:56 CEST

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

2016-06-03 09:53 CEST