Pressmeddelanden

​​Värmdö kritiska till nedskärningar i kollektivtrafiken

2015-10-09 09:00 CEST Värmdö kommun I ett yttrande till Stockholms Läns Landsting skriver Värmdö kommun att de är kritiska till de neddragningar som planeras i kollektivtrafiken i en period då kommunen har flera stora bygg- och infrastrukturprojekt under genomförande. Anslagen till busstrafiken kommer att minskas med 100 mkr, tolv linjer till och från Värmdö kommun berörs och totalt 66 avgångar per vardagsdygn dras in.

Sänkt kommunalskatt och fokus på unga i Värmdös budget

2015-10-08 12:29 CEST Värmdö kommun Sänkt skattesats, en höjning av skolpengen samt en fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp. Det är några prioriterade områden i det budgetförslaget för 2016. Den kommunala skattesatsen föreslås till 19,88 inför 2016, vilket innebär en skattesänkning med 5 öre. Under perioden 2016-2018 planeras för investeringar i VA-utbyggnaden för sammanlagt 578 mnkr och en satsning på fler infartsparkeringar.

Gustavsbergs Konsthall Årets Formbärare 2015

2015-10-07 12:55 CEST Värmdö kommun Svensk Form har utsett Gustavsbergs Konsthall till Årets Formbärare 2015. Utmärkelsen delas ut till 13 olika regionala formbärare.

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

2015-10-07 09:27 CEST Värmdö kommun ​I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver Värmdö kommun att en östlig förbindelse är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta vara en del av den expansiva Stockholmsregionen. Den Östliga förbindelsen är en ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden samt Norra och Södra länken skulle den bilda en motorvägsring runt Stockholm.

Alla har rätt att läsa!

2015-09-29 09:00 CEST Värmdö kommun Rätten att läsa är temat för den Europeiska dyslexiveckan som äger rum den 5-11 oktober. Samtidigt genomförs eMedborgarveckan. eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster.

Ibrahim Elkarim: HAMMAM - Modeller Skisser Kakel Collage

2015-09-25 08:11 CEST Gustavsbergs Porslinsmuseum Lördagen den 3 oktober kl.13.00 öppnar vi utställningen Hammam med modeller, skisser, kakel och collage av konstnären Ibrahim Elkarim. Utställningen invigs av Martin Rörby, arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Stockholms skönhetsråd. Utställningen pågår till och med den 6 december.

Värmdöborna nöjdare än resten av länet

2015-09-24 08:00 CEST Värmdö kommun ​Värmdöborna är nöjdast i länet med sitt boende, har en meningsfull fritid och hela 100 procent uppger sig ha grönområde på bekvämt avstånd från bostaden. Resultatet är överlag positivt då 92 procent i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Motsvarande siffror för Värmdö är 95,9 för livssituationen och högst i länet gällande boendetrivsel - 98,1.

Värmdö säljer fastighetsbestånd till Rikshem

2015-09-10 09:45 CEST Värmdö kommun ​Värmdö kommun säljer 49 procent av VärmdöBostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor. Rikshem kommer även att bygga ytterligare 500 bostäder på mark som ska förvärvas av kommunen. Värmdö kommun och Rikshem fortsätter samarbetet med att diskutera försäljning av samhällsfastigheter. Beslut kring affären tas i kommunfullmäktige 30 september.

​Värmdö säljer fastighetsbestånd till Rikshem

2015-09-10 09:45 CEST Rikshem Värmdö kommun säljer 49 procent av Värmdö Bostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor. Rikshem kommer även att bygga ytterligare 500 bostäder på mark som ska förvärvas av kommunen.