Pressmeddelanden

​​Papperslösa får låna på Värmdös bibliotek

2015-11-25 10:00 CET Värmdö kommun Flyktingar och papperslösa i Värmdö kommer att få tillgång till bibliotekens tjänster. - Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, säger Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek.

Resultat från Skolinspektionens tillsyn

2015-11-25 08:15 CET Värmdö kommun Samtliga verksamheter i Värmdö som Skolinspektionen inspekterat har lämnats utan anmärkning gällande undervisning och lärande samt bedömning och betygssättning. Förskolorna uppfyller kraven inom de bedömningsområden som granskats och bedriver i huvudsak en verksamhet som följer de nationella målen. Däremot påpekar Skolinspektionen att det finns en avsaknad av systematisk analys på huvudmannanivå.

Sara Welff släpper ny Singel

2015-11-18 11:56 CET Studio Uppgång & Fall Sara Welff, 27 år gammal, från Enskede i Stockholm släpper sin andra singel “Du kan äga alla rum” och tar samtidigt stort steg framåt i sitt musikskapande.

2015-11-17 15:49 CET Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget) Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

2015-11-17 15:42 CET Storstockholms Lokaltrafik, SL Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

Försenade trafikprojekt påverkar Värmdöborna

2015-11-11 08:00 CET Värmdö kommun ​I ett yttrande till Länsstyrelsen skriver Värmdö kommun att det inte är acceptabelt att senarelägga arbetet med nya Skurubron, samt att kommunen är angelägen om att planering och ombyggnad av väg 222 går att få till stånd skyndsamt. Ändringarna skulle innebära att flera för Värmdö kommun viktiga trafikprojekt skjuts fram tre till fyra år.

Danskt konsthantverk i vår på Gustavsbergs Konsthall

2015-11-10 17:15 CET Gustavsbergs Konsthall De danska konsthantverkarna Kristine Tillge Lund och Gitte Jungersen visar sin utställning "Fire Works", 6 februari - 15 maj 2016. Den 28 maj öppnar utställningen "Karneval", om keramikern och formgivaren Stig Lindberg.

Nya bostäder i havsnära läge

2015-11-10 16:45 CET Värmdö kommun ​Kommunstyrelsen har antagit en detaljplan för området Strandvik vid Farstaviken i centrala Gustavsberg. Syftet med detaljplanen är att bygga fler bostäder, bevara och skydda kulturmiljövärden samt öka möjligheten för medborgarna att ta del av strandnära områden och bevara båtlivet. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området.

Årets pedagoger för 2015 utsedda

2015-11-09 16:40 CET Värmdö kommun Kommunens utmärkelse Årets Pedagog har tilldelats två lärare på Ösbyskolan, en lärare på Brunns skola, samt en förskolelärare på Varglyans förskola. På måndagsmorgonen fick de ta emot sitt pris i respektive klassrum/förskola.

Utställningen "I huvudet på Frida Fjellman" förlängs!

2015-11-06 06:30 CET Gustavsbergs Konsthall De två pågående utställningarna "I huvudet på Frida Fjellman" och "HDK – Examensarbeten 2015" som visats under hösten på Gustavsbergs Konsthall förlängs nu till 10 januari 2016.