Dokument

Tillfällig linjenätskarta 12-22 april

2014-04-09 15:13 CEST Västtrafik

Citat från konst- och kulturaktörer i Skapande skola 2013/2014 och 2014/2015

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun Några aktörer i Vallentunas Skapande skola berättar om sin medverkan.

Myndigheten för kulturanalys rapport Skapande skola, en första utvärdering (Rapport 2013:4).

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun

Lantbrukarträffar program

2014-03-24 14:23 CET Länsstyrelsen Värmland

Fågelskyddsområde på Tossebergsklätten

2014-03-18 11:36 CET Länsstyrelsen Värmland Beslut om fågelskyddsområde och tillträdesförbud på Tossebergsklätten i Sunne kommun.

Förlängd remisstid för yttrande över Länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd

2014-03-17 17:28 CET Länsstyrelsen Värmland

SSQ 2013 Pressrelease 2014

2014-02-24 14:13 CET Vår Gård Saltsjöbaden

Willhem årsrapport januari-december 2013

2014-02-20 10:30 CET Willhem

Bokslutskommuniké 2013 och delårsrapport kvartal 4 från Inlandsinnovation

2014-02-13 18:48 CET Inlandsinnovation AB Bolagets investeringsverksamhet har utvecklats enligt plan. Under 2013 adderades 12 bolag till portföljen och ett såldes, varvid innehavet vid årsskiftet summerades till 21 portföljbolag.

Lista över samtliga projekt som fått SIS-medel i mellersta Sverige 2014

2014-01-31 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten