Nyheter

SAST Värmland bjuder in till Q2-möte hos Knowit

2014-04-17 14:04 CEST Compare Karlstad SAST Värmland - en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) - inbjuder till Q2-möte som äger rum fredag 16 maj med Knowit som värd och sponsor.

Bra gensvar för Nordic MedTest på Vitalis

2014-04-17 07:00 CEST Nordic MedTest ”Bra gensvar och en bekräftelse på att Nordic MedTest redan är en etablerad och känd aktör i vård-Sverige när det gäller test och kvalitetssäkring av vård-IT”, summerar Peter Furster efter att ha deltagit på Vitalis som hölls i Göteborg 8-10 april.

Nordic MedTest på Testforum 2014 om användbarhetstester

2014-04-16 17:21 CEST Nordic MedTest Robert Magnusson (Nordic MedTest) och Lars Palm (Temagon AB/Future Position X i Gävle) talade om "Test av Vård-IT – användbarhetstester för effektivare och säkrare vård" på Testforum 2014 som hölls i Stockholm 8-9 april.

Trafikinformation: Linje 7 och 11 kör via Redbergsplatsen

2014-04-16 14:35 CEST Västtrafik På grund av stora ombyggnationer vid Gamlestaden kommer linje 7 och 11 inte längre gå via snabbspåret till och från Gamlestadstorget. Istället kommer linjerna att gå via Redbergsplatsen med start tisdag den 22 april.

IT-studenternas examensjobb värdefullt för alla parter

2014-04-15 07:00 CEST Compare Karlstad Tjugo IT-studenter vid Karlstads universitet gör denna termin sina avslutande examensjobb "ute i verkligheten". Både IT-studenterna och IT-företagen betonar värdet av examensjobben som viktiga "brobyggare" för alla parter - IT-studenterna får insyn i arbetslivet och närkontakt med företagen, IT-företagen får del av ny teknikkompetens och lär känna studenterna för eventuella anställningar.

Nya sedlar och mynt- Ancon Assist kassasystem ger nya möjligheter

2014-04-14 23:40 CEST Flexénita NYA SEDLAR OCH MYNT Om några år ska Sverige få nya sedlar och mynt. Ancon Assist - ett kassasystem som erbjuder många möjligheter. Ancon Assist används idag i kommersiell handel men används också av personer med kognitiva funktionsnedsättningar som arbetar inom Kommun och Landsting, Gymnasiesärskolor, Lönebidragsanställningar med arbetstekniska hjälpmedel och på öppna marknaden.

Hemcheck tar in kapital och rekryterar

2014-04-14 11:17 CEST Inova Almi Invest väljer att satsa ytterligare kapital i det tidigare Inovaföretaget Hemcheck. Investeringen gör det möjligt att rekrytera kemiteknisk spetskompetens till företaget. I augusti börjar Björn Eriksson, analytisk kemist med gedigen utbildning och mångårig erfarenhet ifrån läkemedelsindustrin.

Veckans nyheter från IT-Karlstad: Vecka 15

2014-04-14 07:00 CEST Compare Karlstad Veckans nyheter från Compare Karlstad - mer än 100 IT-företag i regional samverkan.

2014-04-11 15:56 CEST Länsstyrelsen Värmland I Värmland står utsläppen från transporter på väg för en stor del av de luftföroreningar som återfinns i våra tätorter. Värmlands läns luftvårdsförbund bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar om hur man som företag och privatperson kan tänka när det gäller val av miljöbil samt hur man kan underlätta en grönare pendling.

Nordic MedTest upphandlar ramavtal för konsultstöd

2014-04-11 08:33 CEST Nordic MedTest Nordic MedTest upphandlar ramavtal (2+1+1 år) för konsultstöd inom test av vård-IT.