Dokument

FAKTA Rikshem tror på hyresrätten

2014-06-18 11:00 CEST Rikshem Vi satsar på olika boendeformer och bygger både bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det byggs få hyresrätter idag i Sverige. Vi tror på hyresrätten.

Gratis cirkus- och filmkollo sammaren 2014

2014-06-09 13:33 CEST Västerås stad

FAKTA Rikshem låter bygga 2 500 nya hyreslägenheter

2014-06-09 09:29 CEST Rikshem Rikshem satsar på nybyggnation av 2 500 hyreslägenheter. Den första ordern om över 2 miljarder kronor går till Lindbäcks bygg i Piteå. Det avtalet omfattar en beställning av 2 000 hyreslägenheter som ett första steg och kan utökas med ytterligare 500 lägenheter.

Ghaydaa Alsamran - vernissagekort

2014-04-29 08:25 CEST Västerås stad

Årsredovisning för 2013 Aspholmen Fastigheter AB

2014-04-25 13:48 CEST Aspholmen Fastigheter AB

Affisch - Pettersbergs kulturcafé

2014-03-21 07:26 CET Västerås stad

Lillhamra, förslag 3

2014-03-20 11:02 CET Västerås stad

Lillhamra, förslag 2

2014-03-20 11:01 CET Västerås stad

Lillhamra, förslag 1

2014-03-20 11:00 CET Västerås stad

Motivering kulturstipendiater

2014-02-21 09:17 CET Västerås stad