Dokument

 Rikshem fortsätter att utveckla  äldreomsorgen i Sigtuna

2014-09-02 08:00 CEST Rikshem Nu byggs vård- och omsorgsboendet Arhem ut med 36 nya lägenheter.

Kultur i stadsdelarna nr 3 2014 – 2 sidor

2014-08-26 09:26 CEST Västerås stad

Kultur i stadsdelarna nr 3 2014 – 4 sidor

2014-08-26 09:25 CEST Västerås stad

Bland älvor och troll i Operaskogen – affisch

2014-08-25 11:34 CEST Västerås stad

Att bygga på styrkorna - Henrik Hamilton HT2014

2014-08-11 14:56 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Hur kan jag möta eleverna på ett sätt som får alla att utvecklas så långt som möjligt? Hur skapar jag en miljö där olikheter blir tillgångar istället för problem? Vilket synsätt behöver jag för att skapa en trygghet i gruppen?

FAKTA Rikshem tror på hyresrätten

2014-06-18 11:00 CEST Rikshem Vi satsar på olika boendeformer och bygger både bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det byggs få hyresrätter idag i Sverige. Vi tror på hyresrätten.

Gratis cirkus- och filmkollo sammaren 2014

2014-06-09 13:33 CEST Västerås stad

FAKTA Rikshem låter bygga 2 500 nya hyreslägenheter

2014-06-09 09:29 CEST Rikshem Rikshem satsar på nybyggnation av 2 500 hyreslägenheter. Den första ordern om över 2 miljarder kronor går till Lindbäcks bygg i Piteå. Det avtalet omfattar en beställning av 2 000 hyreslägenheter som ett första steg och kan utökas med ytterligare 500 lägenheter.

Ghaydaa Alsamran - vernissagekort

2014-04-29 08:25 CEST Västerås stad

Årsredovisning för 2013 Aspholmen Fastigheter AB

2014-04-25 13:48 CEST Aspholmen Fastigheter AB